Küldetésnyilatkozat

„Az egyetemközi kutatócsoport feladatának tekinti
a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz kutatásával
akár fő, akár kapcsolt kutatási területként foglalkozó
egyetemi oktatók, tudományos kutatók,
gyakorló szakemberek összefogását,
a kapcsolódó tudományterületeken meglévő szellemi
erőforrások egyesítését az interdiszciplinaritás
alapjain a tudományterületek szinergiája jegyében
a tudományterület fejlesztése, a színvonalas
oktató-előadói tevékenység és a kutatómunka
hatékonyabbá válásának elősegítése érdekében…”