OTKA munkamegbeszélés (Szekszárd, 2016. május 12.)

‘A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár (DDFL)’ OTKA kutatás harmadik periódusának munkamegbeszélésére került sor Szekszárdon, 2016. május 12-én.

Helyszín: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Rákóczi utca 1. (Tanácsterem)

A megbeszélésen résztvevő kutatók:

Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet DSc. ny. levéltáros-történész, BKMM
Dr. Bognár Szabina PhD. tudományos munkatárs, MTA BTK NI
Dr. Homoki-Nagy Mária PhD. egyetemi tanár, SZTE ÁJK
Dr. Kajtár István DSc. emeritus professor, PTE ÁJK
Dr. Nagy Janka Teodóra PhD. dékánhelyettes főiskolai tanár, PTE KPVK

Meghívott vendégek: Tancz Csilla könyvtárigazgató (PTE KPVK Könyvtára)

A munkamegbeszélésére szakmai programja:
10:00–10.30 A vezető kutató ismerteti az eddigi szakmai eredményeket
10:30–11:30 A kutatócsoport, a kutatók 15–20 percben összegzik a 109191 K számú OTKA program harmadik periódusában (2015.10.01–2016.09.30) vállalt kutatási tevékenységüket
11:30–12:00 Kérdések és szakmai vita
12:00–12:30 A harmadik kutatási év (2015.10.01–2016.09.30) operatív teendőinek részletes áttekintése
12:30–13:00 A harmadik évi kiadványozási feladatok áttekintése, egyebek