Kiadványainkról írták

Pétervári Máté – Kecskés Tamás: Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdiszciplináris Konferencia – Disputa a néprajz és a jog kapcsolatáról.

Jogtörténeti Szemle 3 (2014) 51-53. pp.

Deák Éva: Nagy Janka Teodóra (szerk.): Tanulmányok Tárkány Szűcs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 1. Szekszárd, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, 2014. 206 p.

Ethnographia 126:4 (2015) 685-686. pp.

Szabó Tamás: A jogi kultúrtörténeti, a jogi néprajzi kutatások új eredményei.Tanulmányok Tárkány Szűcs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére

Új Dunatáj 20:3-4 (2015) 70-73. pp.

Jogtörténeti Szemle 1 (2016) 90. p.

Vincze Fanny Rose: Szokásjog és jogszokás. Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi tanulmányok

JURA: A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja 23:1 (2017) 425-428. pp.

Vincze Fanny Rose: A Jászkun szabadság A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682 – 1876)

Díké. A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport Folyóirata 1:1 (2017) 133-134. pp.

Nagy Janka Teodóra: Homoki-Nagy Mária: „Az általam megkért hiteles tanúk előtt következő végső rendelésemet tészem…” Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mezővárosában

Dialógus (2018) 67-70. pp.

Horváth József: „Az általam megkért hiteles tanúk előtt következő végső rendelésemet tészem…” Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mezővárosában. Homoki-Nagy Mária könyvéről

Jogtörténeti_Szemle_1 (2019) 53-56. pp.