Kiadványainkról írták

Pétervári Máté – Kecskés Tamás: Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdiszciplináris Konferencia – Disputa a néprajz és a jog kapcsolatáról.

Jogtörténeti Szemle 3 (2014) 51-53. pp.


Deák Éva: Nagy Janka Teodóra (szerk.): Tanulmányok Tárkány Szűcs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 1. Szekszárd, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, 2014. 206 p.

Ethnographia 126:4 (2015) 685-686. pp.


Szabó Tamás: A jogi kultúrtörténeti, a jogi néprajzi kutatások új eredményei.Tanulmányok Tárkány Szűcs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére

Új Dunatáj 20:3-4 (2015) 70-73. pp.

Jogtörténeti Szemle 1 (2016) 90. p.


Vincze Fanny Rose: Szokásjog és jogszokás. Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi tanulmányok

JURA: A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja 23:1 (2017) 425-428. pp.


Vincze Fanny Rose: A Jászkun szabadság A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682 – 1876)

Díké. A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport Folyóirata 1:1 (2017) 133-134. pp.


Nagy Janka Teodóra: Homoki-Nagy Mária: „Az általam megkért hiteles tanúk előtt következő végső rendelésemet tészem…” Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mezővárosában

Dialógus (2018) 67-70. pp.


Horváth József: „Az általam megkért hiteles tanúk előtt következő végső rendelésemet tészem…” Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mezővárosában. Homoki-Nagy Mária könyvéről

Jogtörténeti_Szemle_1 (2019) 53-56. pp.


Domokos Mariann: A Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár kiadványsorozatáról

Ethnographia 132:3 (2021) 560-561. pp.


A. Gergely András: Antro a jogi kultúratörténet felől

Antro-pólus 1-4 (2019) 279-284. pp.


Niklai Patrícia Dominika: „Száz plusz Tíz” A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport jubileumi kötetéről

Díké 5:2 (2021) 263-268. pp.


Matyasovszky-Németh Márton: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): Száz plusz tíz – Jubileumi kötet (Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem KPVK – Bölcsészettudományi Kutatóközpont NTI, 2021) 458 oldal

Állam- és Jogtudomány 63:2 (2022) 91-94. pp.


Bednárik, János: Jukic, Zita (ed.): „Öszve eskettettek illyen egyezkedés mellett…” Drávaszögi és szlavóniai református ígéretlevelek és házassági egyezségek. [“Married Under the Following Agreement…” Calvinist Promissory Letters and Marriage Contracts from Drávaszög and Slavonia]. Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 9. Eszék: “Zrinyi” Magyar Kultúrkör. 2021. 193. ISSN 2064-888X, ISBN 987-953-49581-0-0

Acta Ethnographica Hungarica 67:1 (2022) 269-271. pp.


Matla, Gabriella: Nagy, Janka Teodóra – Bognár, Szabina – Szabó, Ernő (eds.): „Száz plusz tíz” – jubileumi kötet. Tárkány Szücs Ernő (1921–2021) Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011–2021) [“One Hundred Plus Ten” – Jubilee Volume. Ernő Tárkány Szücs (1921–1984) Tárkány Szücs Ernő Legal Cultural Historical and Legal Ethnographical Research Group (2011–2021)]

Acta Ethnographica Hungarica 67:1 (2022) 273-275. pp.