Ut juris ordo exigit. Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére

Kutatócsoportunk alapító tagját, Dr. Kajtár István DSc. emeritus professort 65. születésnapja alkalmából ünnepi kötettel köszöntötték kollégái, pályatársai, a barátok és a tanítványok. A kötet 30 tanulmányt ölel fel, ezek között műfajukat tekintve is változatos, kifejezetten jogtörténeti témájú és feldolgozású, történeti indíttatású, illetve történeti előzményekre kitekintéssel készült, valamint jelenkori, modern jogi, intézményi és dogmatikai kérdéssel foglalkozó munkák egyaránt megtalálhatók. Ez az egyébként izgalmas sokszínűség megnehezíti az írások mindegyikére megfelelőképpen illő közös jellemző megjelenítését, ekként a régi formulánál kifejezőbb címet nem is lehetne találni: Ut juris ordo exigit.

A szerzők Kajtár István jogi kari professzortársai és pályatársai, a hazai jog-történeti műhelyek doyenjei, a jogtörténet-tudomány jeles képviselői, a közös szeminárium két vezető grazi professzora, a pécsi jogi karon oktató barátok és tanítványok, köztük a jogtörténet-tudomány művelése iránt elhivatott legifjabb jogászkollégák.

Az ünnepi kötetek közreadása becses hagyomány. A tisztelgésen túl az ünnepi kötet a köszöntött tudós személye és munkássága révén a szűkebb-tágabb tudományos-szakmai kapcsolatok erősítését is szolgálja, miként a tudomány eredményes művelése ezt megkívánja.

  • Tartalomjegyzék
  • Szerkesztők: Béli Gábor, Korsósné Delacasse Krisztina, Herger Csabáné
  • Kiadás éve: 2016
  • Kiadás helye: Pécs
  • Kiadó: ID Research Kft / Publikon Kiadó
  • Terjedelem: 325 oldal
  • Kötés: papírtábla
  • Formátum: 165 x 235 mm
  • ISBN 978-615-5457-69-2