“Tudományról határok nélkül” konferencia

A PTE Kultúratudományi és Pedagógusképző Karának a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó konferenciája a „Határtalan tudomány” elméleti és gyakorlati megközelítéseit kívánja felmutatni a tudósgenerációk olvasatában.
A plenáris program a tudományterületek határtalanságának kérdését a tudományterületek kiváló képviselői közreműködésével járja körül, amelyet kiegészít a kar tudományos évkönyvének bemutatása.
A konferencia lehetőséget nyújt a kari kutatócsoportok „határokon átnyúló” kutatási eredményeinek szélesebb körben történő megismertetésére is.

Időpont: 2018. november 7. (szerda) 8.30-12.00

Helyszín: PTE KPVK, 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. fsz. 42. sz. előadó

A konferencia programja:

8.30     Köszöntő
Prof. Dr. habil Szécsi Gábor CSc. dékán
Fehérvári Tamás elnök, Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Ács Rezső polgármester, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közreműködik: a PTE KPVK Egyetemi Kultúráért-díjas Tehetséges Hallgatók Zenekara (művészeti vezető: Tancz Tünde oktató)

8.45     Előadások

8.45     A PTE Tudományos és innovációs stratégiája a határtalan tudomány jegyében
Prof. Dr. Gábriel Róbert általános, tudományos és innovációs rektorhelyettesi feladatokkal megbízott egyetemi tanár

9.10     Határtalan tudomány az információ korában
Prof. Dr. habil Szécsi Gábor CSc. dékán

9.35     A tudományközi kutatások új modellje: a jogi kultúrtörténet, a jogi néprajz új eredményei
Prof. Dr. habil Nagy Janka Teodóra PhD tudományos és innovációs dékánhelyettes

10.00   Könyvbemutató

A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 2018. évi tudományos közleményei

Jubileumi évkönyv – KPVK 40 ACTA SZEKSZARDIENSIUM (Publicationes Scientificae Universitatis Quinqueecclesiensis XIX.)
Prof. Dr. Horváth Béla DSc. egyetemi tanár, MTA doktora, professor emeritus

Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár könyvsorozat 1-8 kötetei
Dr. Bognár Szabina PhD egyetemi adjunktus

10.20–10.30 Szünet

10.30   A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar kutatócsoportjainak bemutatkozása

Gyermekirodalom és gyermekkönyv-kultúra Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Prof. Dr. Horváth Béla DSc. egyetemi tanár, MTA doktora, professor emeritus
Gyermekkultúra Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Dr. habil Bús Imre PhD tanszékvezető, általános és oktatási dékánhelyettes
Tipikus és atipikus gyermeknyelv-fejlődési Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Dr. Györkő Enikő PhD egyetemi adjunktus
Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Prof. Dr. habil Nagy Janka Teodóra PhD tanszékvezető, tudományos és innovációs dékánhelyettes
Terület- és Településfejlesztési Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Dr. habil Szemethy László Róbert PhD intézetigazgató, egyetemi docens
Munkatudományi (és foglalkozás-egészségügyi) Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Dr. habil Nemeskéri Zsolt mb. intézetigazgató, egyetemi docens

MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE