Beszámoló a Kutatócsoport tevékenységéről a PTE KVPK Kari Tanács számára 2018/2019. tanév

  1. Alapadatok

név:                             Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport

tagok száma:              28 tag (a tagok névsora elérhető a Kutatócsoport honlapján)

működési helyszín:     PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1. A Kutatócsoport tagjai a kapcsolatot elektronikusan tartották, továbbá szakmai konferenciákon, rendezvényeken találkoztak, konzultáltak.

Dia4 Dia2

 

  1. A Kutatócsoport éves tervei, célkitűzései: A küldetésnyilatkozatban foglaltak szerint (www.jogineprajz.hu)
  1. Eredmények

Programok: A Kutatócsoport tagjai a témában számos ebben az évben is számos tudományos konferencián vettek részt, ismeretterjesztő előadásokat tartottak.

Kiadványok: A Kutatócsoport tagjai által megjelentetett jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi publikációt egy része a Kutatócsoport honlapján is elérhető digitális formátumban (open access) (www.jogineprajz.hu). A Jogi Néprajzi és Jogi Kultúrtörténeti Kiskönyvtár 1-8 kötetének rendkívül sikeres bemutatójára került sor Budapesten, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Dia1

A PTE KPVK 40 Jubileumi kötetbe a Kutatócsoport tevékenységét, eredményeit összefoglaló áttekintés született (Mellékletben csatolva!) 

Kutatások: A Kutatócsoport 2013 februárjában elnyert, 15 millió forintos támogatásból gazdálkodó OTKA-pályázata („A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár” témában) lezárásra került 2018. szeptember-december között. Az 5 fős OTKA kutatócsoport elvégezte a pályázatban foglalt, az adott időegységre tervezett vállalások teljesítését. A néprajzos, valamint a jogtörténész szakma nagy figyelemmel kíséri a projekt eredményeit. (A kutatási eredményekről részleteten a csatolt mellékletben.)

Elismerések: A Kutatócsoport kiadványai (Jogi Néprajzi és Jogi Kulturtörténeti Kiskönyvtár 1-8.) a megjelent recenziók alapján rendkívül pozitív fogadtatásban részesült a szűkebb szakmai és a tágabb érdeklődő olvasóközönség részéről egyaránt.

4. Következő év tervei, feladatai

A Kutatócsoport számára 2019. januárjától nehézségek jelentkeztek a működéssel kapcsolatban. Ifj. Szabó Ernő doktorandusz, a TSZE Kutatócsoport tudományos asszisztensének foglalkoztatása megszűnt, a kari vezetés nem talált lehetőséget továbbfoglalkoztatására. Ez viszont azt is jelentette, hogy a Kutatócsoport sajnos nem tudott beadni új nemzetközi OTKA pályázatot, illetve Dr. Bognár Szabina tudományos titkárral együtt saját feladataink teljesítése mellett próbáljuk ugyan a honlapot gondozni és a Kutatócsoport adminisztrációját, publikációs disszeminációját elvégezni, de ennek eredményességéhez időben és tevékenységben adminisztrációs munkatársra lenne szükség.

A Kutatócsoport elhelyezése és így a kutatók fogadása, segítése is gondot jelent a Kutatócsoport kiköltöztetését követő rendezetlen helyzetben, a jelentkező hazai és nemzetközi ilyen igényeket nem tudtuk teljesíteni.

       5. További információk: www.jogineprajz.hu

 

 

Szekszárd, 2019. május 27.

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra sk.

egyetemi tanár, a Kutatócsoport elnöke

Dia3