A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport szakmai sikere

Kiváló értékelést kapott a PTE KPVK egyetemközi Kutatócsoportjának OTKA pályázata. A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár (DDFL)/ New sources of legal history research: Digital Database of Folk Law (DDFL). OTKA K 109191. sz. pályázat (vezető: Dr. Nagy Janka Teodóra, kutatók: Dr. Kajtár István, Dr. Homoki-Nagy Mária, Dr. Bánkiné Molnár Erzsébet, Dr. Bognár Szabina, asszisztens Szabó Ernő) értékelése külön kiemelte a sikeres nemzetközi és hazai kutatási, valamint publikációs tevékenységet.