2024. április 18. 18:00 EC Tudományos Est – Kerekasztal-beszélgetés a jogtörténeti kutatás új útjairól és lehetőségeiről

Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi bő tíz évben a jogtörténeti kutatások új lendületet kaptak: több kutatócsoport is alakult a magyar jogtörténet különböző szegmentumainak tanulmányozására (például jogi néprajz és jogi kultúrtörténet, szuverenitás a magyar jogfejlődésben, forráskiadási munkálatok a kora újkori erdélyi jog- és kormányzattörténetről), illetve zászlót bontott a jogtörténettel foglalkozó pályakezdő kutatókat tömörítő Magyar Jogtörténész Egyesület. Az egymástól eredendően független kezdeményezéseknek ugyanakkor van egy lényeges közös vonása, mégpedig az egyes tudományterületek (jog-, történet- és néprajztudomány) közötti párbeszéd igénye. E kerekasztal-beszélgetés ötlete is az interdiszciplinaritás jegyében fogant: Miért fontos a jogtörténet mint kutatási terület a különböző diszciplínák számára? Milyen eltérő eszközöket használnak annak vizsgálata során? Hogyan hangolhatók össze az eltérő látásmódok (ha összehangolhatók egyáltalán)? Mik a legfrissebb olyan eredmények, amelyek a nagyközönség figyelmét is méltán felkelthetik? A beszélgetés résztvevői e főbb kérdések mentén vitatják meg a jogtörténeti kutatás jelenlegi helyzetét és a benne rejlő perspektívákat.

Április 18., 18:00, Eötvös Collegium (Ménesi út 11-13), TÉGÉ Terem

Résztvevők:

  • Bognár Szabina (A HUN-REN BTK , a PTE KPVK Szociális Tanulmányok Tanszék adjunktusa és a ,,Tárkány Szücs Ernő jogi néprajzi kutatócsoport” titkára)
  • Heil Kristóf Mihály (az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tanársegédje, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet operatív igazgatója és a Magyar Jogtörténész Egyesület elnöke és a HUN-REN-ELTE Jogtörténeti kutatócsoport tagja)
  • Oborni Teréz (a HUN-REN BTK TTI osztályvezetője, az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék docense és ,,Az Erdélyi Fejedelemség kormányzat- és jogtörténetének forrásai kutatócsoport” vezetője)
  • Rácz Balázs Viktor (HUN-REN BTK TTI tudományos segédmunkatársa, ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék tanársegédje)

MODERÁL: Szeibert-Erdős András

Facebook-esemény