Konferencia tájékoztató

TÁRKÁNY SZÜCS ERNŐ JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA

Szekszárd, 2014. október 2–3.

Tisztelt Előadók, Érdeklődők!

Az alábbiakban néhány fontos információt szeretnénk megosztani a konferencia programjával kapcsolatban.

A tájékoztató elolvasását követően kérem, küldjék vissza a regisztrációs lapot kitöltve a jogineprajz@igyk.pte.hu e-mail címre szeptember 21-ig!

Időpont: Két napos konferenciánk október 2-án (csütörtökön) 10:00 órakor veszi kezdetét és október 3-án (pénteken) 14:00 órakor kívánjuk befejezni.

Helyszín: PTE Illyés Gyula Kar, Szekszárd, Rákóczi utca 1.

A helyszín megközelítése

Tömegközlekedéssel érkezők: A konferencia helyszíne a vasútállomástól és a buszpályaudvartól legegyszerűbben gyalogosan 10 perc sétával érhető el a Séd patak partján.

Parkolás: Térítésmentesen a Kar parkolójában (a Mátyás király utcából közelíthető meg, leengedett sorompó esetén a sorompó-telefonon a konferenciára kell hivatkozni).

Szállás:

–          A konferencia előadói számára térítésmentes szállást biztosítunk október 2-án este a konferencia helyszínétől 50 méterre található PTE IGYK Kollégiuma két ágyas vendégszobáiban, amennyiben az erre vonatkozó igényüket a melléklet regisztrációs lapon előzetesen jelzik (visszaküldési határidő szeptember 21.). A parkolás térítésmentes.

–          További önköltséges szálláslehetőségek egyéni foglalással: booking.com

Étkezés:

–          A konferencia előadói számára térítésmentes étkezést biztosítunk, amennyiben az erre vonatkozó igényüket a melléklet regisztrációs lapon előzetesen jelzik (visszaküldési határidő szeptember 21.)

Programterv:

–          Az előadótermekben biztosítjuk a projektorhasználat lehetőségét (dialéptetővel)

–          A végleges meghívót szeptember. 22-én (hétfőn) küldjük

2014. október 2. CSÜTÖRTÖK

Köszöntők

10.00 -10.30

 

Plenáris ülés

10.30-13.00

 • Gyáni Gábor: Tárkány Szücs Ernő és a vásárhelyi Bethlen gimnázium
 • Mezey Barna: Kényszer és szankció
 • Homoki-Nagy Mária: A szokásjog szerepe a magyar magánjog fejlődésében
 • Kajtár István: Szakrális és profán elemek a modernkori jogi kultúrtörténetben
 • Nagy Janka Teodóra: A „jó rend” szabályai, avagy a makói történeti népi jogéletkutatás, mint jogi néprajzi kutatásmódszertani modell

 

13.00-14.00 Ebéd

 

Szekció ülések

I. Szekció

14.00-16.10

Elnök: Mezey Barna

 • Völgyesi Levente: A Hármaskönyvben fellelhető, a jobbágyság öröklésére vonatkozó szabályok továbbélése a 18-19. században, különös tekintettel Tárkány Szücs Ernő munkássága során feldolgozott öröklési jogi népszokásokra
 • Herger Csabáné: A törvényes és az írott hitbér parasztok és polgárok között Baranyában 1848 után
 • Nánási László: Vajna Károly „Hazai régi büntetések” című monográfiájának forrásai
 • Bató Szilvia: Változatok culpára – szakirodalom és praxis a reformokban
 • Szakál Aurél: Szégyenkő és pellengér a Duna-Tisza közén

16.10-16.30 Kávészünet

 

II. Szekció

16.30-18.00

Elnök: Kajtár István

 • Bódiné Beliznai Kinga: Talár vagy díszmagyar? – Adalékok a bírói uniformis történetéhez
 • Kisteleki Károly: „Jogi szimbólumok, processzuális jelképek”
 • Szádeczky-Kardoss Irma: A hatalmi szimbolika keresztény köntösű tradicionalitása egyes Árpád-kori pénzeinken

 

19.00 Vacsora

 

2014. október 3. PÉNTEK

III. Szekció

9.00- 11.00

Elnök: Homoki-Nagy Mária

 • Béli Gábor: Női vagyoni jogok alakulása és összegzésük a Hármaskönyvben
 • Koncz Ibolya: A nők vagyonjogi helyzete a polgári házasságkötés felbontása után a dualista kori Magyarországon                                                                               
 • Balázs Kovács Sándor: Bűnök és büntetések. A református egyházfegyelmezés a Sárközben
 • Lanczendorfer Zsuzsanna: Krimiből ballada, avagy egy népballada-kutatás jogtörténeti vonatkozásai
 • Kriston Vízi József: Büntetés, kiközösítés a népi gyermekjátékokban

 

IV. Szekció

9.00-11.00

Elnök: Gyáni Gábor

 • Bánkiné Molnár Erzsébet: A jogi gondolkodás és a társadalmi normák változásai a 18. század első felében a Jászkun kerületben
 • Petercsák Tivadar: Az egri fertálymesterség útja a közigazgatási feladatoktól a hagyományőrző tisztségig
 • Bárth János: A népi jogéletkutatás forrásai a székely köznépi családok “levelesládáiban”
 • Örsi Julianna: A közösségi élet szabályai a 18-19. századi Jászkunságban
 • Gáspár Gabriella: A jog szerepe a történeti társadalomszerkezet vizsgálatában

 

11.00-11.20 Kávészünet

 

V. Szekció                                                          

11.40- 13.30

Elnök: Béli Gábor

 • Horváth József: A kora­újkori nyugat­dunántúli kisnemesi végrendeletek jogtörténeti forrásértékéről
 • Kothencz Kelemen: Öröklési jogszokások Baja környékén a 19. század elején
 • Frey Dóra: Öröklési jog és családstruktúra – a német kisebbség és az egyke-kérdés a Dél-Dunántúlon a két világháború között
 • Deák Éva: Viseletszabályozások a kora újkori Erdélyben (17-18. század)

 

VI. Szekció

11.40-13.30

Elnök: Bánkiné Molnár Aranka

 • Bognár Szabina: A jogszokásgyűjtés és ami mögötte van. Egy nyitrai levéltáros család két generációja: Tagányi Imre (1808–1881) és fia, Tagányi Károly (1858–1924)
 • Gelencsér József: A hónaposok szőlőbeli jogviszonya a Káli-medencében
 • Varga Sándor: Táncszervező kezesek az erdélyi Mezőségen
 • Varga István: Egy szokásjog intézményesülése – Gyermektartási perek a két világháború között

 

13.30-14.00 A konferencia zárása

14.00 Ebéd

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport nevében szívélyes üdvözlettel:

Szekszárd-Budapest, 2014. szeptember 16.

Dr. Nagy Janka Teodóra                                               Dr. Mezey Barna