Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdiszciplináris Konferencia

A PTE Illyés Gyula Kar adott otthont október 2-3-án a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 2014.évi Interdiszciplináris Konferenciájának.

A TSZE Kutatócsoport a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténet Tanszékének, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében Doktori Iskolájának, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének támogatásával 2011-ben alakult meg.

Egyetemközi tudományos szervezetként jogtörténészek és a téma iránt érdeklődő egyetemi oktatók, tudományos kutatók, közgyűjteményi szakemberek, gyakorló jogászok széles körű bevonásával valósítja meg a küldetésnyilatkozatában megfogalmazott célt: a jogi néprajz, a jogi kultúrtörténet kutatási terület szinergikus fejlesztését, a kapcsolódó szellemi erőforrások erősítését. A kitűzött célt elsősorban hazai és nemzetközi konferenciák, szakmai találkozási alkalmak, fórumok szervezésével, közös honlap működtetésével, közös feladattervek megfogalmazásával, valamint kiterjedt pályázati tevékenységgel valósítja meg. A Kutatócsoport a klasszikus műhelymunka tudományos színtere, amely lehetőséget nyújt az egyetemi hallgatók, a doktoranduszok és a fiatal kutatók tehetséggondozására is.

A megfogalmazottak jegyében került sor a TSZE Kutatócsoport keretei között ez évben is a 2008-ban Szekszárdon szervezett és szakmai körökben is elismeréssel emlegetett interdiszciplináris konferenciához hasonló rendezvényre, amely a szakmai találkozás, vélemény- és tapasztalatcsere lehetőségét kínálva a korábbi együttműködő partnerek bevonásával – MTA Néprajzi Bizottsága, MTA IX. Osztályának Jogtörténeti Albizottsága, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportja, Magyar Néprajzi Társaság, Tárkány Szücs Ernő Alapítvány, PTE Illyés Gyula Kar, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  – került megrendezésre

A tudományos tanácskozásra összegyűlteket Prof. Dr. Horváth Béla a PTE IGYK dékánja, Prof. Dr. Mezey Barna a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport társelnöke és Dr. Tárkány Szücs Attila a kutató, Tárkány Szücs Ernő fia, valamint Dr. Nagy Janka Teodóra, a PTE IGYK általános és tudományos dékánhelyettese, a TSZE Kutatócsoport elnöke köszöntötte.

A kétnapos program első napi plenáris, illetve az ezt követő hat szekcióülésén a magyar néprajztudomány és jogtörténet harminc jeles kutatója osztotta meg egymással és a hallgatósággal legújabb eredményeit a jogi néprajz interdiszciplinaritása, a jogi kultúrtörténet kutatástörténeti kérdései, a jogi szimbólumok, processzuális jelképek, a bűnök és büntetések, a jog és folklór, valamint a mindennapok joga témaköreiben.

A konferencia során ismertették a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoportot bemutató, Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére ajánlott, a Kutatócsoport tagjai által írott tanulmányokat tartalmazó kiadványt is. A kötet (Szerk: Nagy Janka Teodóra) a Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 1. köteteként , a PTE IGYK, kiadásában jelent meg.

A szervezők köszönik konferencia megrendezéséhez nyújtott segítséget az ELTE ÁJK Magyar Állam-és  Jogtörténeti Tanszékének, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának, valamint a szervezésben való közreműködést Dr. Bognár Szabinának, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tudományos titkára és Szabó Ernő tudományos asszisztensnek, valamint az IGYK hallgatóinak, Bíró Dórának, Gáspár Csillának és Laczkovich Máténak.

A konferencián elhangzott előadások kivonatai

Galéria

 

Konferenciánk visszhangja:

Vásárhelytől Szekszárdig (Dr. Kriston Vízi József)

„A közös szellemi örökség jogán jöhetünk össze ismét…” – szólt e nyár végén küldött hívogatójában Dr. Nagy Janka Teodóra intézetigazgató, a Szekszárdon nemrég megrendezett jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris konferencia szervezője. A Hódmezővásárhelyről indult s immár három évtizede végleg eltávozott Tárkány Szücs Ernő születésének kilencvenedik évfordulója alkalmából, 2011-ben megalakult Kutatócsoport Kiskönyvtára sorozatának első kötetét is ez alkalommal mutatták be. Mindeközben harminc előadás, friss kutatási áttekintés vagy már téma-összefoglaló hangzott el plenáris és szekció-előadások keretében. A Kutatócsoportnak Bács-Kiskun megyéből három alapító tagja van: Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet, az MTA doktora (Kiskunfélegyháza), Dr. Bárth János néprajzkutató, ny. múzeumigazgató (Kecskemét-Jánoshalma) és Kothencz Kelemen néprajzkutató, a bajai Türr István Múzeum munkatársa. Ők előadással és a kötet szerzőiként egyaránt szerepeltek. A mostani ülésszakon hozzájuk csatlakozott a halasi  Thorma János Múzeum igazgatója, Szakál Aurél, aki a szégyenkő és pellengér fogalmak néhány ritka, még fennmaradt tárgyi emlékeit mutatta be. Dr. Kriston Vízi József, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársa pedig a népi játékok szabályrendszeréből ez alkalommal a büntetés és a kirekesztés jellegzetes mozzanatairól értekezett. Az előadások anyagai később egy összegző kötetben látnak majd napvilágot, míg az eddigi évek eseményei a PTE Illyés Gyula Karának kebelében működő munkaközösség révén, a jogineprajz.hu honlapon tanulmányozhatók.