Blazovich László: Demográfia, jog és történelem (Válogatott tanulmányok)

Dr. Blazovich László 70. születésnapja alkalmából szerkesztett könyve értékes példája annak, hogy az elhivatott tudósi életmű milyen szerteágazó, ugyanakkor a témák egymás mellé helyezésével mégis mennyire egységbe olvadó lehet. Kötetbe eddig jórészt nem rendezett tanulmányaiból széleskörű s nagy mélységű ismeret szerezhető a társadalomtörténet három kiemelkedő szegmenséről: a középkori népesedés-, jog- és várostörténetről. Mindez nemzetközi – különösen német, lengyel, litván és délszláv – környezetbe helyezve valósul meg, amely által az érintett magyarországi társadalmi folyamatok összevethetővé válnak Kelet-Közép-Európa más népeinek és államainak fejlődésével.
A szerző műveiből nem csupán az érett középkori demográfia-, etnográfia-, gazdaság-, valamint eseménytörténet tárul az olvasó elé, hanem mindezeknek a jogi eredetét és okait is részletesen bemutatja. Megtalálta a középutat, amellyel a jogintézmények históriája a széles értelemben vett társadalomtörténethez szervesen kapcsolható. E tekintetben tudományos módszere s eredményei ötvözik a mestere, Kristó Gyula nevével jegyzett szegedi középkor történeti és a Bónis György által örökül hagyott jogtörténeti iskola erényeit. Munkáit a tényszerű pozitivizmus mellett a humanizmuskori világlátás hatja át.

  • A kötet online elérhető a Hungaricana felületén
  • Kiadás éve: 2013
  • Kiadás helye: Szeged
  • Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára
  • Sorozat: Dél-alföldi évszázadok 31.
  • Terjedelem: 459 oldal
  • Kötés: papírtábla
  • Formátum: 175 x 245 mm
  • ISBN 978-963-88444-6-0