Category Archives: Hírek

Élő jogszokások – kötetbemutató: 2024.05.29. (szerda) 12.30 óra, Néprajzi Múzeum

2024. április 18. 18:00 EC Tudományos Est – Kerekasztal-beszélgetés a jogtörténeti kutatás új útjairól és lehetőségeiről

Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi bő tíz évben a jogtörténeti kutatások új lendületet kaptak: több kutatócsoport is alakult a magyar jogtörténet különböző szegmentumainak tanulmányozására (például jogi néprajz és jogi kultúrtörténet, szuverenitás a magyar jogfejlődésben, forráskiadási munkálatok a kora újkori erdélyi jog- és kormányzattörténetről), illetve zászlót bontott a jogtörténettel foglalkozó pályakezdő kutatókat tömörítő Magyar Jogtörténész Egyesület. Az egymástól eredendően független kezdeményezéseknek ugyanakkor van egy lényeges közös vonása, mégpedig az egyes tudományterületek (jog-, történet- és néprajztudomány) közötti párbeszéd igénye. E kerekasztal-beszélgetés ötlete is az interdiszciplinaritás jegyében fogant: Miért fontos a jogtörténet mint kutatási terület a különböző diszciplínák számára? Milyen eltérő eszközöket használnak annak vizsgálata során? Hogyan hangolhatók össze az eltérő látásmódok (ha összehangolhatók egyáltalán)? Mik a legfrissebb olyan eredmények, amelyek a nagyközönség figyelmét is méltán felkelthetik? A beszélgetés résztvevői e főbb kérdések mentén vitatják meg a jogtörténeti kutatás jelenlegi helyzetét és a benne rejlő perspektívákat.

Április 18., 18:00, Eötvös Collegium (Ménesi út 11-13), TÉGÉ Terem

Résztvevők:

 • Bognár Szabina (A HUN-REN BTK , a PTE KPVK Szociális Tanulmányok Tanszék adjunktusa és a ,,Tárkány Szücs Ernő jogi néprajzi kutatócsoport” titkára)
 • Heil Kristóf Mihály (az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tanársegédje, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet operatív igazgatója és a Magyar Jogtörténész Egyesület elnöke és a HUN-REN-ELTE Jogtörténeti kutatócsoport tagja)
 • Oborni Teréz (a HUN-REN BTK TTI osztályvezetője, az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék docense és ,,Az Erdélyi Fejedelemség kormányzat- és jogtörténetének forrásai kutatócsoport” vezetője)
 • Rácz Balázs Viktor (HUN-REN BTK TTI tudományos segédmunkatársa, ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék tanársegédje)

MODERÁL: Szeibert-Erdős András

Facebook-esemény

Élő jogszokások: Jogi néprajzi, jogtörténeti és jogi kultúrtörténeti tanulmányok

Kedves Szerzőtársak, Kedves Barátaink! Örömmel írhatom, hogy megszületett Kutatócsoportunk 11. “közös gyermeke”! A szerkesztők nevében köszönet azoknak, akik “világra segítették”

 • Open Access – szabad hozzáférés: JKJNK11
 • A kötet letölthető a Pécsi Tudományegyetem repozitóriumából, a Pécsi Egyetemi Archívumból is
 • Sorozat: Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 11. (sorozatszerkesztő: Nagy Janka Teodóra)
 • Kiadás éve: 2023
 • Kiadás helye: Szekszárd
 • Kiadja: Pécsi Tudományegyetem KPVK
 • Felelős kiadó: Szécsi Gábor dékán
 • ISSN 2064-888X
 • ISBN 978-963-626-213-6 (nyomtatott), ISBN 978-963-626-214-3 (elektronikus)
 • Szerkesztette: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő
 • Lektor: Homoki-Nagy Mária – Horváth József – Mezey Barna
 • Terjedelem: 356 oldal
 • Kötés: karton
 • Formátum: 170 x 220 mm

Az Élő jogszokások: jogi néprajzi és jogi kultúrtörténeti tanulmányok – a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 11. kötete – a kutatási irány elődei (közöttük Eugen Ehrlich, Tagányi Károly, Tárkány Szücs Ernő, Gernot Kocher) szellemi hagyatéka előtt tiszteleg a magyar jogi néprajz, jogi kultúrtörténet legújabb kutatási eredményei hazai és nemzetközi megismertetésének szándékával. Az „élő jogszokások”, amelyek évszázadokon keresztül meghatározták a magyarság életét és ma is nemzeti identitásunk elidegeníthetetlen részei, a magyar nemzeti emlékezet különleges értékei. A „fent” írott, törvények alkotta joga mellett a „lent”, azaz a magyar nép legszélesebb rétegei mindennapjaiban a jogszokások évszázadokon át változó, de ma is eleven világa jelentette és jelenti a nemzeti összetartozás, a nemzeti integritás és a közösségi kohézió alapját. A szerzők (Bánkiné Molnár Erzsébet, Bárth János, Bognár Szabina, Deáky Zita, Domokos Mariann, Falus Orsolya, Frey Dóra, Gelencsér József, Homoki-Nagy Mária, Horváth József, Kiss Anna, Kothencz Kelemen, Lanczendorfer Zsuzsanna, László Balázs, Matla Gabriella, Mezey Barna, Nagy Janka Teodóra, Njari Denis, Rácz Balázs Viktor, Sallai Balázs, Szabó Ernő, Varga Csaba, Zeneemyadar Batbayar) tanulmányai nemcsak kiváló egyéni kutatói teljesítmények, hanem évtizedes tudományos műhelymunka a fiatal kutató- és jogértő, jogalkotó és jogalkalmazó generációk számára történő továbbadásának szándékával megfogalmazott eredményei.

Ünnepi üdvözlet – BUÉK 2024

Nemzeti érték: Dr. Bárth János – Kecel története és néprajza

A Bács-Kiskun Vármegyei Értéktár Bizottság 44/2023. (IX. 26.) számú határozatával a Dr. Bárth János: Kecel története és néprajza, keceli monográfia megnevezésű nemzeti értéket Kulturális örökség szerinti kategóriában a Bács-Kiskun Vármegyei Értéktárba 2023. dec. 2-án felvette.

A nevezetes monográfia 28 szerző közreműködésével 1978 és 1984 között, 7 esztendeig készült. 1984. szeptember 29-én jelent meg. Szerkesztette: Bárth János. 1215 oldal + 80 képes oldal.

A következő magyar néprajzkutatóknak szerepel benne írása:

Bárth János, Sz. Kőrösi Ilona, Kisbán Eszter, Gergely Katalin, Őrsi Julianna, Szacsvai Éva, Nagy Varga Vera, Nagy Angéla, † Kocsis Gyula, † Solymos Ede, † Solymosné Göldner Márta, † Novák László, † Bellon Tibor, † Égető Melinda, † Bodor Géza, † Juhász Antal, † Sztrinkó István, † Fehér Zoltán, † Szomjas-Schiffert György, † Pálfy Gyula.