Category Archives: Programok

Meghívó

X. Szegedi Jogtörténeti Napok (Szeged, 2021. október 14-15.)

A X. Szegedi Jogtörténeti Napokon a Szegedi Tudományegyetem centenáriuma adott lehetőséget a szegedi/kolozsvári kar professzoraira emlékezésre.

Az immár hagyományosan Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária által szervezett  konferencián előadást tartottak Kutatócsoportunk tagjai is.

Professzoraink emlékezete

  • Nagy Janka Teodóra: Bónis György kolozsvári és szegedi professzori évei (1940-1957)
  • Herger Csabáné: Almási Antal (1873-1941)
  • Homoki-Nagy Mária: Menyhárth Gáspár (1868-1940)

A konferencia másnapján Nánási Lászlóra, a jogtörténészre, Kutatócsoportunk alapító tagjára emlékeztek. Kutatócsoportunk tagjai közül előadók voltak:

  • Mezey Barna: A szégyenpadtól a pellengérig. Büntetési eszközök a jogszokások világában
  • Bódiné Beliznai Kinga: A koronaügyészi hivatal felállítása és az első koronaügyész, Hammersberg Jenő

Száz plusz Tíz

JUBILEUMI NEMZETKÖZI INTERDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA

Tárkány Szücs Ernő születésének 100., a Kutatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján

(Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30-október 1.)

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Pécsi Tudományegyetem KPVK), a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ és a MNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltára által közösen szervezett konferencia aktualitását egyrészt a Hódmezővásárhelyen született Dr. Tárkány Szücs Ernő, a magyar jogi néprajz nemzetközi hírű kutatója születésének centenáriuma, másrészt a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (a továbbiakban Kutatócsoport) 10 éves jubileuma jelentette.

Az első nap a hódmezővásárhelyi Kincses temetőben Tárkány Szücs Ernő síremlékének megkoszorúzásával kezdődött, majd a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban Hódiné Földesi Sára igazgatóasszony köszöntő szavait követően a megújult könyvtárban Kádárné Zsoldos Edit könyvtáros által újrarendezett Tárkány Szücs Ernő Emlékszoba megtekintésével folytatódott. A szülőváros a Tárkány Szücs Ernő tér avatásával fejezte ki tiszteletét a centenáriumon, amelynek délelőtti programját ünnepi megemlékezés és koszorúzás zárta Tárkány Szücs Ernő szülőházánál (a helyiek által a mai napig Tárkány palotaként ismert épületnél) Dr. Kis Andrea alpolgármester, Dr. Nagy Janka Teodóra Kutatócsoport elnök, Dr. Antal Tamás, a Szeremlei Társaság elnöke és Dr. Tárkány Szücs Attila, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány kurátorának méltató szavaival.

Délután az Emlékponton Tárkány Szücs Ernő Emléküléssel folytatódó program Dr. Miklós Péter és Dr. Gelencsér József elnökletével alkalmat jelentett a vissza- és előretekintésre, az elért eredmények és a körvonalazódó jövőbeli tervek számba vételére. Köszöntőjében Dr. Kis Andrea alpolgármester Tárkány Szücs Ernő tudományos pályáját méltatta, külön is kiemelve a szülőváros és Németh László szerepét. Annak a szellemiségnek a vállalását a mindennapokban, amelyet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata különleges értéknek, a város közös örökségének tekint. Dr. Mezey Barna, a Kutatócsoport társelnöke a kettős jubileum egymást erősítő szerepét hangsúlyozta. Jól látható, hogy Tárkány Szücs Ernő életművének a hazai tudományos életben elhelyezése elsősorban a Kutatócsoport tevékenységéhez kapcsolódva, tagjainak jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi és történeti kutatásainak eredményeként valósult meg az elmúlt évtizedben. Dr. Tárkány Szücs Attila, Tárkány Szücs Ernő fia, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány kurátora a személyes, a családi köszönő és köszöntő szavak mellett az intézményes emlékezés fontosságát, a folytatás tudomány- és kutatástörténeti lehetőségeit emelte ki.

A 2011. október 5-én öt egyetem együttműködésében Szekszárdon, a PTE KPVK (akkor IGYK) épületében 19 fővel megalakult, jelenleg 32 taggal rendelkező Kutatócsoport a jubileum évében először köszöntött külföldi tiszteleti tagokat:

Prof. Dr. Keszeg Vilmost, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (Magyar Néprajz és Antropológia Intézet), egyetemi tanárát, a Hungarológiai Tudományok Doktori iskola igazgatóját, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökét a jogi néprajz területén végzett tudományos munkájának elismeréseként. Keszeg Vilmos publikációiban újszerű érintkezési pontokat fogalmaz meg a jogi néprajzzal, tudományszervezői tevékenysége pedig hozzájárul Tárkány Szücs Ernő és Imreh István szellemében az erdélyi néprajzban egy jogi néprajzi szemléletű kutatási irány megalapozásához.

Prof. Dr. habil. Marian Maleckit, a krakkói Jagelló Egyetem Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszékének professzorát, a lengyel igazságügyi miniszter által a vallási és faji gyűlöletből eredő bűncselekmények megelőzésének érdekében létrehozott szakmai bizottság tagját, a Sziléziai Hadtörténeti Múzeum alapítóját a jogtörténet, jogi kultúrtörténet, a jogi archeológia területén végzett tudományos munkájának elismeréseként.

Prof. Dr. Zalina Vladimirovna Kanukovát, az oroszországi Észak-Oszét-Alán Autonóm Köztársaság vladikavkázi Abajev Észak-Oszét Humán és Társadalomtudományi Kutatóintézet (SOIGSI) főigazgatóját, a Hetagurov Észak-Oszét Állami Egyetem (SOGU) orosz történelem tanszékének professzorát a történettudomány területén végzett tudományos munkájának elismeréseként. A magát 1991-től nevében is az alán hagyományok örökösének tekintő országban az általa vezetett akadémiai intézet főigazgatójaként végzett kutatói és tudományszervezői tevékenysége meghatározó a nemzeti történelemtől elválaszthatatlan társadalmi-kulturális örökség részét jelentő jogszokások forrásközlése, monografikus feldolgozása és az „élő és gyakorolt” jogszokások kutatása területén.

Emeritus-Univ Prof. Dr. Iur. Gernot Kochert, a grazi Karl Franzens Tudományegyetem egyetemi tanárát, a Pécsi Tudományegyetem díszdoktorát a jogtörténet, jogi kultúrtörténet, jogi archeológia területén végzett tudományos munkájának elismeréseként. Gernot Kocher magánjog- és kodifikációtörténeti kutatásai mellett a jogi ikonográfia, a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz, az osztrák jogi archeológia kiemelkedő képviselője. Együttműködött a magyar jogi kultúrtörténet Kajtár István jogtörténész professzor által életre hívott pécsi műhelyével, és ennek folyamatában közvetve a TSZE Kutatócsoport megalakulásának egyik eszmei előkészítője.

A Kutatócsoport és a Testamentum Alapítvány megjelent alapító tagjai számára jubileumi elismerések (emléklap és egy Erdős Péter hódmezővásárhelyi grafikus által készített Tárkány Szücs Ernő emlékplakett) átadására került sor: Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet, Dr. Bárth János, Dr. Bognár Szabina, Dr. Gelencsér József, Dr. Homoki-Nagy Mária, Dr. Horváth József, Dr. Mezey Barna, Dr. Nagy Janka Teodóra, Szabó Ernő, Dr. Tárkány Szücs Attila.

A kettős jubileum alkalmat és lehetőséget adott a jogi kultúrtörténet, jogi néprajz területén nyújtott kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésére is. Az alapítók: a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, a TSZE Kutatócsoport és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont vezetői szóban is megerősítve szándékukat ünnepélyesen aláírták a Tárkány Szücs Ernő-díj alapító okiratát. Az alapítói akaratot megfogalmazva Dr. Balogh Balázs, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója kiemelte, hogy a díj a jogi néprajz, a jogi kultúrtörténet interdiszciplináris kutatási terület folyamatos fejlesztését, a kapcsolódó szellemi erőforrások erősítését kívánja segíteni. A díj I. fokozatát a jogi néprajz, a jogi kultúrtörténet területén elért kiemelkedő kutatási és tudományszervezési tevékenysége elismeréseként Dr. Nagy Janka Teodóra, a Kutatócsoport elnöke kapta, az alapítói szándék szerint életmű díjként az elismerést Szenti Tibor vehette át.

A jubileumi konferenciára megjelent három kötet ünnepi bemutatója lehetőséget nyújtott Tárkány Szücs Ernő rendkívül gazdag kutatói életműve legfontosabb eredményeinek megfogalmazására. Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások monográfiájának a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika kiadója által megjelentetett 3 kiadását Prof. Dr. Varga Csaba mutatta be. Áder János Magyarország köztársasági elnöke és Varga Judit igazságügyminiszter bevezető gondolatait és a megjelenés támogatását Dr. Tárkány Szücs Attila köszönte meg.

Tárkány Szücs Ernő úgy vált a magyar jogi néprajz nemzetközi hírű kutatójává, hogy viszonylag kevés munkája látott napvilágot idegen nyelven. Ezt a hiányt kívánta pótolni az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport Ungarische Rechtshistoriker sorozatában a Nagy Janka Teodóra-Bognár Szabina által szerkesztett, Szabó Ernő által szöveggondozott, a Gondolat Kiadó által megjelentett Ernő Tárkány Szücs: Rechtsgeschichte und Volksbräuche. (Ausgewählte Studien) kötet. A sorozatszerkesztő, a Kutatócsoport társelnöke Dr. Mezey Barna kiemelte, hogy a kötet célja a centenáriumon hozzájárulni Tárkány Szücs Ernő életművének a nemzetközi kutatás mind szélesebb körével történő megismertetéséhez. A válogatott német és angol nyelvű tanulmányokat jól kiegészíti a Tárkány Szücs Ernő idegen nyelvű levelezéséből most először közreadott válogatás (levelezőpartnerei: Herbert Spruth, Karl-Sigismund Kramer, Hermann Baltl és Louis Carlen).

A Kutatócsoport kiskönyvtárának 10. köteteként jelent meg az ünnepi kiadvány a TSZE Kutatócsoport (PTE KPVK) és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közös kiadásában. A „Száz plusz tíz” jubileumi kötet. Tárkány Szücs Ernő (1921-2021) Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011-2021) könyvet Dr. Blazovich László történész és jogtörténész professzor, Hódmezővásárhely Pro Urbe díjasa mutatta be. Méltatta a közreadott kutatási eredmények rendkívüli gazdagságát. A Tárkány Szücs Ernőre visszaemlékező és a tudományterületi összegző tanulmányokat, valamint az életmű kutatásához közreadott forrásokat, kutatási segédleteket. Kiemelte a Kutatócsoport tagjainak jogtörténeti, jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi, néprajz- és történettudományi tanulmányait, amelyek egyszerre reprezentálják az elmúlt tíz év jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatásait és a tudományközi együttműködések legújabb eredményeit.

A kutatóról a centenáriumon készült portréfilm bemutatását követően az ünnepi előadások éppen ennek a tudományközi együttműködésnek a jegyében tekintették át a további kutatásokat ösztönző eredményeket. Tárkány Szücs Ernő és a magyar jogtörténet (Dr. Mezey Barna), a magyar végrendelet kutatás (Dr. Homoki-Nagy Mária), a magyar társadalomtörténet (Dr. Gyáni Gábor) és a jogi néprajz területén elért (Tárkány Szücs Ernő és a magyar népi jogéletkutatás fénykora (1939-1948) (Dr. Nagy Janka Teodóra), Egy jogi néprajzi szintézis lehetősége – Tárkány Szücs Ernő az MTA Néprajzi Kutató Csoportjában (1975-1984) (Dr. Bognár Szabina). Az ünnepi előadásokat egy rövid felvezetőt követően filmes időutazás zárta. (Tárkány Szücs Ernő szellemi hagyatéka: a 10 éves Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Dr. Nagy Janka Teodóra-Szabó Ernő).

Az emlékülés kísérőprogramjaként került sor Presztóczki Zoltán főosztályvezető vezetésével a Tárkány Szücs Ernő könyvhagyatéka a MNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltárában kiállítás megtekintésére, továbbá a film- és kiadványbörzére.

A konferencia második napján a 10 éve alakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport Jubileumi Konferenciája az Emlékponton a Kutatócsoport külföldi tiszteleti tagjainak előadásaival kezdődött (Autonóm volt-e a népi kultúra? Az intézmények és a népi kultúra viszonya – Prof. Dr. Keszeg Vilmos: (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Románia); Mongol Invasion in Hungary and Poland: Parallels between the Battle of Muhi and Legnica – Prof. Dr. Marian Malecki (Jagiellonian University, Krakkó, Lengyelország); Miniaturen als „Schlagworte“ zu Rechtstexten – Em.Univ. Prof. Dr.iur. Dr.h.c. Gernot Kocher (Karl-Franzens-Universität Graz, Ausztria); Обычное право осетин: традиции и современность – Prof. Dr. Zalina Kanukova: (SOIGSI, SOGU Vladikavkáz, Észak-Oszét-Alán Köztársaság, Oroszország).

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjainak előadásai jó áttekintést adtak a jogi kultúrtörténet, a jogi néprajz legújabb kutatási eredményeiről és egyben alkalmat kínáltak a szakmai vélemény- és információcserére is. (Dr. Varga Csaba: Tárkány Szücs Ernő és kora. A jogi néprajz és gondolhatatlansága a marxista-leninista  állam- és jogelméletben; Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet: A Jászkun kerület népi jogéletének tükröződése a 18. századi helyi rendtartásokban; Dr. Horváth József: A magyarországi végrendelet-forrásközlések és tanulmányok; Bódiné Dr. Beliznai Kinga: A bírósági tárgyalótermek szimbolikája; Dr. Völgyesi Levente: A konzisztoriális bíráskodás jogi néprajzi elemei a váci egyházmegye területén; Dr. Gráfik Imre: Tárkány Szücs Ernőre emlékezve (Chicago 1973); J. Dr. Újváry Zsuzsanna: A jogszokások szerepe a földesúr–jobbágy viszony alakulásában a Magyar Királyság északi megyéinek hódoltsági falvaiban; Dr. Bárth János: Valláserkölcsi vétségek feltárása és büntetése 1828-ban a Nyikó mente három katolikus falujában; Dr. Gelencsér József: A gazdák „kékbeli parlamentje” – Székesfehérvár paraszttársadalmának fóruma; Dr. Örsi Julianna: A család változó szerepben; Prof. Dr. Marian Malecki-Dr. Falus Orsolya: Árpád-házi Szent Kinga – egy legenda és jogtörténeti háttere; Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna: Jogi néprajzi adatok az irodalomban. Bűnesetek Galgóczi Erzsébet műveiben; Dr. Domokos Mariann: „Éljen Wekerle s a polgári házasság!” Propaganda és populáris kultúra a 19. század végén; Dr. Csáji Koppány László: A magyarországi ügyvédfolklór; Matla Gabriella: A spanyol jogszokáskutatás intézményesülése és Joaquín Costa öröksége).

Homoki-Nagy Mária konferencia záró gondolatai az elmúlt időszak szakmai eredményei mellett a tíz év közösség- és szemléletformáló szerepét is kiemelték, amely biztos alapot jelenthet  új közös tervek, kutatások és együttműködések megfogalmazásához – egy következő konferenciához.

***

Nagy Janka Teodóra a Kutatócsoport és a konferencia programbizottságának nevében (Dr. Nagy Janka Teodóra, Dr. Mezey Barna, Dr. Tárkány Szücs Attila, Dr. Miklós Péter, Dr. Bognár Szabina, Szabó Ernő) megköszönte a társszervezők, az együttműködő partnerek (MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottság, MTA I. Osztályának Néprajztudományi Bizottsága ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék és MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport, SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék, PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztály, Magyar Néprajzi Múzeum) és a támogatók (Nemzeti Kulturális Alap, Miniszterelnökség, Igazságügyi Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat, Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, Emlékpont; Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Karsai Alba Kft., Dr. Bozzay Gyöngyi  ügyvéd, Dr. Simonffy György ügyvéd, szakjogász, Kis Ferencné könyvelő) támogatását.

(Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30-október 1.

Előzetes a konferencia programjából: Ünnepi kötetbemutató

„Száz plusz tíz” jubileumi kötet. Tárkány Szücs Ernő (1921-2021) Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011-2021)

(TSZE Kutatócsoport PTE KPVK – Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

Bemutatja: Prof .Dr. Blazovich László

MEGHÍVÓ: Száz plusz Tíz (Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30-október 1.)

a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Pécsi Tudományegyetem KPVK), a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, a MNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltára

tisztelettel meghívja

JUBILEUMI NEMZETKÖZI INTERDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIÁJÁRA

Tárkány Szücs Ernő születésének 100., a Kutatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján

(Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30-október 1.)

A meghívó pdf formátumban.

A 2. konferencia-körlevél

Regisztrációs lap

Dr. Tárkány Szücs Ernő, Hódmezővásárhely szülötte, a magyar jogi néprajz nemzetközi hírű kutatója 2021. október 13-án lenne 100 éves. A nevét viselő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport társszervezőivel közösen az évfordulón egy jubileumi konferenciával kívánja tiszteletét kifejezni tudományos munkássága, a magyarságra vonatkozó kutatásokat gazdagító életműve előtt és áttekinteni annak tovább élését, gyarapodását a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (a továbbiakban TSZE Kutatócsoport) megalakulásának 10. évfordulóján.

Program

2021. szeptember 30. (csütörtök) Hódmezővásárhely

A 100 esztendeje született Dr. Tárkány Szücs Ernő emlékezete

10.00 Tárkány Szücs Ernő síremlékének megkoszorúzása (Kincses Temető)

11.00 Tárkány Szücs Ernő Emlékszoba megtekintése (Bethlen Gábor Református Gimnázium, Szőnyi u. 2.) (Köszöntő: Hódiné Földesi Sára igazgató, bemutatja: Kádárné Zsoldos Edit könyvtáros)

12.00 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Tárkány Szücs Ernő szülőházánál (Lázár u. 2.) (Dr. Nagy Janka Teodóra, a TSZE Kutatócsoport elnöke, Dr. Kis Andrea alpolgármester, Dr. Blazovich László Hódmezővásárhely Pro Urbe díjasa, Dr. Antal Tamás, a Szeremlei Társaság elnöke, Dr. Tárkány Szücs Attila, Vásárhelyi Testamentum Alapítvány elnöke)

12.30 Ebéd, szállás elfoglalása (Kenguru Csárda és Panzió)

13.30 Regisztráció

14.00 Tárkány Szücs Ernő Emlékülés (Helyszín: Emlékpont, Andrássy út 34.)

Levezető elnök: Dr. Gelencsér József és Dr. Miklós Péter

Köszöntő: Dr. Kis Andrea alpolgármester, Dr. Mezey Barna, a TSZE Kutatócsoport társelnöke, Dr. Tárkány Szücs Attila, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány kurátora

Külföldi tiszteleti tagok köszöntése

Jubileumi elismerések átadása

Tárkány Szücs Ernő-díj alapítása

Dr. Mezey Barna, Dr. Nagy Janka Teodóra (társelnök, elnök, TSZE Kutatócsoport), Dr. Tárkány Szücs Attila (kurátor, Vásárhelyi Testamentum Alapítvány), Dr. Balogh Balázs (főigazgató, Bölcsészettudományi Kutatóközpont

15.00 Ünnepi kötetbemutató

Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások (3. kiadás, Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Bemutatja: Dr. Varga Csaba, köszönetet mond: Dr. Tárkány Szücs Attila

Ernő Tárkány Szücs: Rechtsgeschichte und Volksbräuche. (Ausgewählte Studien) (Gondolat Kiadó)

Bemutatja: Dr. Mezey Barna

„Száz plusz tíz” jubileumi kötet. Tárkány Szücs Ernő (1921-2021) Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011-2021) (TSZE Kutatócsoport PTE KPVK – Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

Bemutatja: Dr. Blazovich László

15.45 Szünet

16.00 Ünnepi előadások

Tárkány Szücs Ernő és a magyar jogtörténet (Dr. Mezey Barna)

Tárkány Szücs Ernő és a magyar végrendelet kutatás (Dr. Homoki-Nagy Mária)

Tárkány Szücs Ernő hagyatéka és a magyar társadalomtörténet (Dr. Gyáni Gábor)

Tárkány Szücs Ernő és a magyar népi jogéletkutatás fénykora (1939-1948) (Dr. Nagy Janka Teodóra)

Egy jogi néprajzi szintézis lehetősége – Tárkány Szücs Ernő az MTA Néprajzi Kutató Csoportjában (1975-1984) (Dr. Bognár Szabina)

Tárkány Szücs Ernő szellemi hagyatéka: a 10 éves Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Dr. Nagy Janka Teodóra-Szabó Ernő)

18.00 Tárkány Szücs Ernő könyvhagyatéka a MNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltárában (kiállítás)

Megnyitja: Presztóczki Zoltán

18.30 Film- és kiadványbörze

20.00-22.00 Esti beszélgetés, vacsora (Kenguru Panzió és Csárda)

*

2021. október 01. (péntek) Hódmezővásárhely

A 10 éve alakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport Jubileumi Konferenciája (Helyszín: Emlékpont, Andrássy út 34.)

8.30     Regisztráció

9.00-10.50 A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport külföldi tiszteleti tagjainak előadásai

Elnök: Prof. Dr. Mezey Barna

Miniaturen als „Schlagworte“ zu Rechtstexten. Em.Univ. Prof. Dr.iur. Dr.h.c. Gernot Kocher (Karl-Franzens-Universität Graz, Ausztria)

Mongol Invasion in Hungary and Poland: Parallels between the Battle of Muhi and Legnica. Prof. Dr. Marian Malecki (Jagiellonian University, Krakkó, Lengyelország)

Обычное право осетин: традиции и современность. Prof. Dr. Zalina Kanukova: (SOIGSI, SOGU Vladikavkáz, Észak-Oszét-Alán Köztársaság, Oroszország)

Autonóm volt-e a népi kultúra? Az intézmények és a népi kultúra viszonya. Prof. Dr. Keszeg Vilmos: (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Románia)

10.50 Kávészünet

11.00-17.00     A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjainak előadásai

11.0-12.30       1. szekció

Elnök: Dr. Homoki-Nagy Mária

11.00-11.15     Tárkány Szücs Ernő és kora. A jogi néprajz és gondolhatatlansága a marxista-leninista
állam- és jogelméletben (Dr. Varga Csaba)

11.15-11.30      A Jászkun kerület népi jogéletének tükröződése a 18. századi helyi rendtartásokban (Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet)

11.30-11.45      A magyarországi végrendelet-forrásközlések és tanulmányok (Dr. Horváth József)

11.45-12.00       A bírósági tárgyalótermek szimbolikája (Bódiné Dr. Beliznai Kinga)

12.00-12.15      A konzisztoriális bíráskodás jogi néprajzi elemei a váci egyházmegye területén (Dr. Völgyesi Levente)

12.15-12.30      Hozzászólások

12.30               Ebédszünet

13.30-15.00      2. szekció

Elnök: Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet

13.30-13.45      Tárkány Szücs Ernőre emlékezve (Chicago 1973) (Dr. Gráfik Imre)

13.45-14.00     A jogszokások szerepe a földesúr–jobbágy viszony alakulásában a Magyar Királyság északi megyéinek hódoltsági falvaiban (J. Dr. Újváry Zsuzsanna)

14.00-14.15     Valláserkölcsi vétségek feltárása és büntetése 1828-ban a Nyikó mente három katolikus falujában (Dr. Bárth János)

14.15-14.30       A gazdák „kékbeli parlamentje” – Székesfehérvár paraszttársadalmának fóruma (Dr. Gelencsér József)

14.30-14.45      A család változó szerepben (Dr. Örsi Julianna)

14.45-15.00      Hozzászólások

15.00               Kávészünet

15.15-16.45      3. szekció

Elnök: Dr. Horváth József

15.15-15.30      Árpád-házi Szent Kinga – egy legenda és jogtörténeti háttere (Prof. Dr. Marian Małecki-Dr.. Falus Orsolya)

15.30-15-45     Jogi néprajzi adatok az irodalomban. Bűnesetek Galgóczi Erzsébet műveiben (Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna)

15.45-16.00      „Éljen Wekerle s a polgári házasság!” Propaganda és populáris kultúra a 19. század végén (Dr. Domokos Mariann)

16.00-16.15      A magyarországi ügyvédfolklór (Dr. Csáji Koppány László)

16.15-16.30      A spanyol jogszokáskutatás intézményesülése és Joaquín Costa öröksége (Matla Gabriella)

16.30-16.45      Hozzászólások

16.45-17.00      Konferencia zárása

*

Együttműködő partnerek:

MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottság
MTA I. Osztályának Néprajztudományi Bizottsága
ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék és MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport
SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék
PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék
Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztály
Magyar Néprajzi Múzeum

*

Támogatók:

Nemzeti Kulturális Alap
Miniszterelnökség
Igazságügyi Minisztérium
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Vásárhelyi Testamentum Alapítvány
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
Emlékpont: Fél évszázad Vásárhelyen
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Karsai Alba Kft.
Dr. Bozzay Gyöngyi ügyvéd
Dr. Simonffy György ügyvéd, szakjogász
Kis Ferencné könyvelő

*

A konferencia résztvevői, előadói:

Dr. hab. Antal Tamás PhD (jogtörténész)elnök, egyetemi docensSzeremlei Társaság, SZTE ÁJTK
Dr. Balogh Balázs PhD (néprajzkutató)főigazgatóBölcsészettudományi Kutatóközpont
Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet DSc. (történész, levéltáros)ny. múzeumigazgatóKiskun Múzeum
Dr. Bárth János CSc. (néprajzkutató)c. egyetemi docens, ny. múzeumigazgatóSZTE BTK
Prof. Dr. Blazovich László DSc. (történész, levéltáros)prof. emeritus, ny. levéltárigazgatóSZTE ÁJTK
Bódiné Dr. Beliznai Kinga PhD (jogtörténész)egyetemi docensELTE ÁJK
Dr. Bognár Szabina PhD (néprajzkutató, jogász)tudományos főmunkatársBölcsészettudományi Kutatóközpont NTI
Dr. Csáji László Koppány PhD (jogász, etnológus)irodavezető ügyvédDr. Csáji Ügyvédi Iroda
Dr. Domokos Mariann PhD (néprajzkutató, jogász)tudományos főmunkatársBölcsészettudományi Kutatóközpont NTI
Dr. hab. Falus Orsolya PhD (jogtörténész)főiskolai docensDunaújvárosi Egyetem
Dr. Gelencsér József (jogász)c. egyetemi docensÓbudai Egyetem
Dr. Gráfik Imre CSc. (néprajzkutató)ny. főosztályvezetőMagyar Néprajzi Múzeum
Dr. Gyáni Gábor DSc. (történész)akadémikus, prof. emeritusBölcsészettudományi Kutatóközpont TTI – ELTE TÁTK
Hódiné Földesi Sára (gimnáziumi tanár)igazgatóBethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium
Prof. Dr. Herger Csabáné PhD (jogtörténész)egyetemi tanárPTE ÁJK
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária PhD (jogtörténész)tanszékvezető egyetemi tanárSZTE ÁJK
Dr. Horváth József PhD (könyvtáros, történész)igazgatóhelyettesDr. KPMKKT, Győr
Prof. Dr. Zalina Kanukova (történész, etnográfus)a történettudományok doktora, főigazgató, egyetemi tanárSOIGSI, SOGU Vladikavkáz
Prof. Dr. Keszeg Vilmos (néprajzkutató)egyetemi tanárBabeș–Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület
Dr. Kis AndreaalpolgármesterHódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Prof. Dr. Gernot Kocher (jogtörténész)prof. emeritusKarl-Franzens-Universität Graz
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna PhD (néprajzkutató)egyetemi docensSzéchenyi István Egyetem AK
Prof. Dr. Marian Malecki (jogtörténész)egyetemi tanárJagiellonian University, Krakkó
Matla GabrielladoktorandaPTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Prof. Dr. Mezey Barna DSc. (jogtörténész)MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanárELTE ÁJK, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport
Dr. hab. Miklós Péter PhD (történész)szakmai tanácsadó, c. egyetemi tanárEmlékpont, Tornyai János Múzeum, KJE
Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra PhD (jogtörténész, néprajzkutató)tanszékvezető egyetemi tanárPTE KPVK
Presztóczki Zoltán (történész, levéltáros)főlevéltáros, osztályvezetőMNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltár
Dr. Örsi Julianna CSc. (néprajzkutató)elnökJNSZ Megyei Tudományos Egyesület
Szabó Ernő (ókortörténész)tudományos segédmunkatársBölcsészettudományi Kutatóközpont NTI
Dr. Tárkány Szücs Attila (jogász)kurátorVásárhelyi Testamentum Alapítvány
Dr. J. Újváry Zsuzsanna CSc. (történész)egyetemi docensPPKE BTK
Prof. Dr. Varga Csaba DSc. (jogász, jogfilozófus)prof. emeritusPPKE JÁK
Dr. hab. Völgyesi Levente PhD (jogtörténész, teológus)egyetemi docens, dékánhelyettesPPKE JÁK

Konferencia honlapcíme: http://jogineprajz.hu

További információ: tsze.jubileum@gmail.com

*

A KONFERENCIA PROGRAMJAIN SZERETETTEL VÁRJUK!

A konferencia programbizottsága:

Dr. Nagy Janka Teodóra, Dr. Mezey Barna, Dr. Tárkány Szücs Attila, Dr. Miklós Péter, Dr. Bognár Szabina, Szabó Ernő