XI. Jogi néprajzi és jogi kultúrtörténeti nemzetközi interdiszciplináris konferencia és a Tárkány Szücs Ernő-Díj átadása a Pécsi Tudományegyetemen

XI. Jogi néprajzi és jogi kultúrtörténeti nemzetközi interdiszciplináris konferencia és a Tárkány Szücs Ernő-Díj átadása a Pécsi Tudományegyetemen

ASzekszárdon 2011-ben alakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) immár XI. nemzetközi és interdiszciplináris konferenciáját rendezte meg a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, az ELTE-MTA Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH), az Bővebben »

Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása

Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása

a PTE KPVK és a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány között a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tudományos munkájának támogatására (Szekszárd, 2023.02.22.) „A PTE KPVK-n Szekszárdon 2011-ben alakult meg öt Bővebben »

FELHÍVÁS: Tárkány Szücs Ernő-díj

FELHÍVÁS: Tárkány Szücs Ernő-díj

A magyar tudomány- és kultúra számára komoly értéket jelentő jogi néprajzi és jogi kultúrtörténeti kutatások történetében 2021 kitüntetett esztendő volt: 100 éve született Dr. Tárkány Szücs Ernő, a jogi néprajz elismert kutatója Bővebben »

A Magyar Tudomány Ünnepe Szekszárdon és az „élő jogszokások”

A Magyar Tudomány Ünnepe Szekszárdon és az „élő jogszokások”

A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) és az MTA PAB IX. Gazdaság- és Bővebben »

Deák Ferenc-díjban részesült Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

Deák Ferenc-díjban részesült Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

A Deák Ferenc-díjat az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a Legfőbb Ügyész, a Magyar Jogászegylet elnöke, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, a Magyar Közigazgatási Kar elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara Bővebben »

 

A Kajtár István-emlékkötet bemutatója: 2022.09.08. 14.00 óra PTE ÁJK

Néprajzkutatók VII. Makói Találkozója, 2022. szept. 8.

Recenzió a Száz plusz Tíz kötetről

Niklai Patrícia Dominika, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanársegédje recenziót publikált a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport jubileumi kötetéről a Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport elektronikus folyóiratában:

A „100+10” filmen is!

A jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz jeles ünnepe volt 2021. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi, 2011-ben Illyés Gyula nevét viselő, ma Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán megalakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 10. évfordulóját, a névadó, Dr. Tárkány Szücs Ernő, a magyar jogi néprajz nemzetközi hírű kutatója születésének pedig 100. évfordulóját ünnepelte.

A szülővárosban, Hódmezővásárhelyen szervezett nemzetközi konferencia, a három ünnepi kiadvány mellett (merthogy „három a magyar igazság”), az NKA és további támogatók segítségével három kisfilm is készült:

1. Mindennapi ismeretlen ismerősök (A jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz világa)

A film a jogi kultúrtörténet, a jogi néprajz világába vezet, amely évszázadok, évezredek óta az emberek mindennapi életének része: színtere, formálója és egyben meghatározója is. A jogszokások létezése olyan magától értetődő számunkra, mint az, hogy eszünk, iszunk és lélegzünk. A virtuális világban is a korábbi generációk által a mindennapokban gyakorolt jogi vonatkozású szokások szerint élünk és cselekszünk. Mert a jogszokások, ahogyan az emberi közösségek, folyamatosan újjászületnek.


2. Tárkány Szücs Ernő, az európai és magyar jogszokások kutatója (portréfilm)

A film Tárkány Szücs Ernő, az európai és magyar jogszokások kutatója életének és tudományos munkájának színtereit, kutatási eredményeit mutatja be. Fia, Dr. Tárkány Szücs Attila személyes visszaemlékezésén túl pályatársak, szellemi hagyatékának örökösei és a nevét viselő Kutatócsoport tagjai a mind szélesebb körben történő megismertetés szándékával hívják fel a figyelmet az életmű kiemelkedő hazai és nemzetközi szerepére.


3. A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011-2021)

A film a 2011-ben alakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport elmúlt tíz évének legfontosabb eseményeit, kutatási eredményeit tekinti át. Felidézi az öt egyetem részvételével történt szekszárdi alapítás (PTE KPVK) és a 2021-ben Hódmezővásárhelyen rendezett jubileumi konferencia emlékezetes pillanatait. Az alapító, rendes és tiszteleti tagok (egyetemi oktatók, kutatók és gyakorló szakemberek): jogtörténészek, történészek, néprajzosok és a társtudományterületek kiváló művelői bepillantást engednek a mára védjeggyé vált tudományos műhely munkájába éppen úgy, mint a több országban már évszázados múlttal rendelkező kutatási terület eredményei praktikus és naprakész alkalmazhatóságának folyamatába.

Köszönet a filmek létrejöttében közreműködés minden formájáért, az érdeklődőknek pedig a filmek megtekintéséért!

Könyvbemutató Eszéken: a szlavóniai magyarok és a jogi néprajz ünnepe

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport kiadványsorozatának 9. köteteként jelent meg 2021-ben az eszéki Zrínyi Magyar Kultúrkör kiadásában a Jukić Zita eszéki levéltáros által sajtó alá rendezett drávaszögi és szlavóniai református ígéretlevelek és házassági egyezségek forráskiadása „Öszve eskettettek illyen egyezkedés mellett…” címmel.

A kötetet egy nemzetközi konferencián Szekszárdon – a horvát résztvevők érdeklődése mellett – 2022.04.13-án már ismertette a kutatócsoport elnöke, Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra, de különösen örömteli, hogy 2022.05.18-án Eszéken is sor került a könyv bemutatására a Josip Juraj Strossmayer Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Zrínyi Magyar Kultúrkör szervezésében.

A Dr. Njari Denis (Nyári Denisz), egyetemi docens, a Premodern Történelem Tanszék vezetője által szervezett programon a dísztermet betöltő nagyszámú közönség soraiban jelen volt Fuzik János Sándor, Magyarország eszéki főkonzulja, Dr. Lehocki-Samardžić Anna, egyetemi docens, a Magyar nyelv és irodalom tanszék vezetője, Dr. Lovas Eldina és dr. Rajković-Pejić Ana, a Horvát Történettudományi Intézet munkatársai, Magdika Dániel, az eszéki Népkör Magyar Kultúregyesület elnöke és Ferenczy Nikolett, az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ tanára.

Dr. Njari Denis a szlavóniai magyarság történetéről tartott előadást. Ezt követően Hegediš Karolina, az eszéki kar magyar-történelem szakos hallgatója az Eszéki Állami Levéltár forrásait közreadó Jukić Zita, a technikai szerkesztő Szabó Ernő és a források jogi néprajzi értékelését jelentő tanulmány szerzői (Dr. Bognár Szabina, Bölcsészettudományi Kutatóközpont-PTE KPVK, Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, SZTE ÁJK, Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra, PTE KPVK) közül a könyvbemutatón jelen lévő Prof. Dr. Nagy Janka Teodórával és Dr. Bognár Szabinával beszélgetett, akik felhívták a figyelmet a közölt források kutatás- és tudománytörténeti jelentőségére a jogi néprajz, a néprajz és a jogtörténet szempontjából.

A jövőbeli tervekről, további együttműködési lehetőségekről szólva elhangzott, hogy a kötet a szlavóniai és drávaszögi magyarság kulturális értékei feltárásának, megismertetésének egyik fontos, új eredménye. Kulcsot ad a szlavóniai házasságkötési szokások alaposabb megismeréséhez – egy tervezett horvát fordítás elkészültével nemcsak az ott élő magyarok, hanem a horvátok széles köre számára is.

Az Eszéki Rádió Magyar nyelvű adásának felvétele:

Az eseményről az eszéki napilapban megjelent hír:

http://www.glas-slavonije.hr/494451/3/Knjiga-o-zenidbenim-obicajima-Madjara

Az eseményről a PTE KPVK honlapján megjelent hír:

https://kpvk.pte.hu/hu/hirek/konyvbemutato_eszeken_szlavoniai_magyarok_es_jogi_neprajz_unnepe

Az eseményről a Bölcsészettudományi Kutatóközpont NTI honlapján megjelent hír:

https://nti.abtk.hu/hu/19-hireink/647-konyvbemutato-eszeken-a-szlavoniai-magyarok-es-a-jogi-neprajz-unnepe