Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpózium a Hungarológiai Kongresszuson

Augusztus 22. és 27. között Pécsen rendezik meg a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amelynek fő témája a kultúra- és tudományköziség, a magyarságtudomány a XXI. században. A Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpóziumra a Kongresszus harmadik napján, augusztus 24-én kerül sor (9:00 – 17:00).

A szimpózium helyszíne:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E/539 terem

A szimpózium programja:

Szimpóziumvezetők: Nagy Janka Teodóra – Mezey Barna

9.00-9.20 A szimpózium megnyitása: SZOKÁSJOG ÉS JOGSZOKÁS… (Jogi kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 2., Szekszárd, PTE KPVK, 2016.) a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport kiadványának bemutatása

9.20-9.40 Homoki-Nagy Mária: „Amiről a végrendeletek mesélnek…” Egy mezőváros története a végrendeletek tükrében
9.40-10.00 Bárth János: Jogi néprajzi vonatkozások jankováci úriszéki iratokban
10.00-10.20 Herger Csabáné: “Lelkemet az Istennek végtelen irgalmasságába ajánlván…” Végrendelkezési szokások Pécsett az Osztrák Polgári Törvénykönyv uralma alatti években
10.20-10.40 Horváth József: Az 1848 előtti győri árvairatok (Acta Orphanalia) jogtörténeti forrásértékéről
10.40-11.00 Varga István: Gyermektartási perstratégiák a két háború közötti Magyarországon
11.00-11.20 Hozzászólások

11.20-11.40 Kávészünet

11.40-12.00 Mezey Barna: Szankciók és végrehajtók a jogszokások világában
12.00-12.20 Gelencsér József: Macskazene, fáklyászene, szerenád avagy közösségi büntetések és elismerések
12.20-12.40 Völgyesi Levente: A valláserkölcs és a jog határterületének néprajza
12.40-13.00 Kováts István: A középkori és koraújkori vesztőhelyek régészete
13.00-13.20 Hozzászólások

13.20-14.20 Ebédszünet

14.20-14.40 Kajtár István: A jogi kultúrtörténet dimenziói
14.40-15.00 Szabó Ernő: Római magánegyesületek jogi kultúrtörténeti vonatkozásai
15.00-15.20 Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság a helyi társadalom szokásjogi viszonyaiban és jogi kultúrájában
15.20-15.40 Bódiné Beliznai Kinga: A főispáni beiktatás díszes külsőségei
15.40-16.00 Nagy Janka Teodóra: A jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kutatások legújabb eredményei egy új forráscsoport (Digital Database of Folk Law: DDFL) tükrében
16.00-16.20 Hozzászólások

16.20-16.40 A szimpózium zárása, a tervezett kiadvány megbeszélése

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport standot állít a Kongresszus helyszínén, ahol lehetőség nyílik a kutatócsoporthoz kötődő kiadványok bemutatására.

A Regisztrációs Iroda nyitva tartása: 8:00-17:00 (a szimpózium napján, a szimpóziummal megegyező helyszínen)

Helyi közlekedés:
A városi tömegközlekedési eszközöket a résztvevők a kongresszusi kitűzővel ingyenesen használhatják.
Az Ifjúság úti campus megközelítése:

Távolsági autóbusszal érkezőknek:
A buszpályaudvarnál (vásárcsarnok, piac) található a 30-as helyi járat megállója. A hatodik megállónál (Ifjúság útja) célszerű leszállni.

Vasúton érkezőknek:
A vasútállomástól indul a 30-as autóbusz, a hetedik megállónál (Ifjúság útja) célszerű leszállni.

A 30-as autóbuszról leszállva a B épület bejárata elé érkezünk. A “B” épülettel szemben állva, balra indulva, juthatnak el a főbejárathoz (“A” épület). Az “A” épület portáján, valamit a regisztrációnál további útbaigazítás kérhető. Az E/539 terem lifttel is megközelíthető.

Parkolás
Az Ifjúság úti campusnál az egyetem területén ingyenes parkolást biztosítanak a szervezők a kapacitás erejéig, a környék utcáiban a parkolás fizetős 100,-Ft/óra.

Dia1