Tagányi-hagyaték

A Tagányi-hagyaték feltárását végző kutatócsoportunk – a teljes Tagányi-hagyaték online adatbázisának végleges kiépítéséig egyelőre ideiglenes formában – elérhetővé tette Tagányi publikált örökségét:

https://1drv.ms/u/s!Ah8pAlAq6_U4hOM-qR_RCztAMFP27g?e=haTkgO

Az ikonra kattintva a megjelenés éve szerint rendezve találjuk a digitalizált publikációkat (a Nyitramegyei Közlönyben megjelent tárcák kivételével), amelyek kereshető pdf formátumban letölthetők.

A kutatócsoport munkáját biztosító NKFI pályázat címe:

Tagányi Károly (1856–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége

Futamideje: 2019.12.01 – 2023.11.30.

Azonosítója: NKFI FK 132220

Az FK 132220 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a FK_19 pályázati program finanszírozásában valósult meg.

A projekt keretében publikált közlemények:

2019. 12. 01. – 2020. 11. 30.

Tanulmányok:

 1. Domokos Mariann: A magyar Grimm-mesehagyomány. A Grimm-mesék megjelenése a magyar irodalomban és folklórban. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27 (2019) 195–224.
 2. Nagy Janka Teodóra: A törvény fogalom használata és közelítései Nagy Olga A törvény szorításában című monográfiájában – kolozsvári adatok a magyar jogi néprajz kutatástörténetéhez. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27 (2019) 319–330.
 3. Nagy Janka Teodóra: A „falu szájától” a „pacalvetésig” A közvélemény-büntetések helye és szerepe a hagyományos közösségekben. In: Paluga, Lukáš – Répásová, Katarína (eds.): IX. Colloquia Comaromiensia Historicorum Archivariorumque MMXIX. Spravodlivosť pre všetkých … Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 25. a 26. september 2019, Komárno = Igazságot mindenkinek … Tanulmánykötet egy azonos nevű szakmai szimpóziumon el. Štátny archív v Nitre Pracovisko Archív Komárno, Bratislava–Komárno, 2020. 16–27.
 4. Bognár Szabina: Szemelvények Tagányi Károly (1858–1924) jogszokásgyűjtő programjának büntetőjogi fejezeteiből. In: Paluga, Lukáš – Répásová, Katarína (eds.): IX. Colloquia Comaromiensia Historicorum Archivariorumque MMXIX. Spravodlivosť pre všetkých … Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 25. a 26. september 2019, Komárno = Igazságot mindenkinek … Tanulmánykötet egy azonos nevű szakmai szimpóziumon elhangzott előadásokból 2019. szeptember 25-án és 26-én. Štátny archív v Nitre Pracovisko Archív Komárno, Bratislava–Komárno, 2020. 28–39.
 5. Bognár Szabina: A „legősibb formák”. Tagányi Károly (1858-1924) földközösséggel és jogszokásgyűjtéssel kapcsolatos kutatásai. In: Ferenczné Szőcs, Éva – Gazda, József (eds.): Kőrösi Csoma Sándor – a magyarság rétegei. Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, 2020. 121–138.
 6. Domokos Mariann: Grimm-mesék 19. századi magyar ponyvákon. Ismertetés egy készülő forráskiadványról. Ethno-lore: A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve 37 (2020) 371–410.

Absztraktok:

 1. Bognár Szabina: Tagányi Károly (1856–1924) székelységgel kapcsolatos kutatásai, A Kőrösi Csoma Sándor Egyesület weboldala, 2020
 2. Nagy Janka Teodóra: A magyarországi jászok korai történetének “jogi régiségei” a Kaukázusban: az oszét nagycsaládról, A Kőrösi Csoma Sándor Egyesület weboldala, 2020

2020. 12. 01. – 2021. 11. 30.

Tanulmányok:

 1. Nagy Janka Teodóra: Jogi néprajzi adatok a Jászkunság 17–18. századi migrációtörténetéhez: a jászsági típusú különélő nagycsalád, In: Barna Gábor (szerk.): Jászkunsági és kunszentmártoni tanulmányok : A XI. Jászkunság kutatása című konferencia előadásai. Kunszentmárton, 62-71. pp., 2020
 2. Bognár Szabina: Egy jogi néprajzi szintézis lehetősége: Tárkány Szücs Ernő az MTA Néprajzi Kutató Csoportjában (1975–1984), In: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): Száz plusz tíz : jubileumi kötet. Szekszárd, 119-135. pp., 2021
 3. Bognár Szabina: Zur Geschichte der volksrechtlichen Forschungen in Ungarn, Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie 36. 193–234. pp., 2021
 4. Bognár Szabina: Zu Ehren des hundertjährigen Ernő Tárkány Szücs (1921–1984), In: Tárkány Szücs Ernő: Rechtsgeschichte und Volksbräuche (Ausgewählte Studien). (Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina szerk.) Budapest, 271-283. pp., 2021
 5. Domokos Mariann: „Éljen Wekerle s a polgári házasság!” Propaganda és populáris kultúra a 19. század végén, In: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): Száz plusz tíz : jubileumi kötet. Szekszárd, 221-240. pp., 2021
 6. Horváth József: A végrendeletek kutatásának újabb eredményei (2008–2020), In: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): Száz plusz tíz : jubileumi kötet. Szekszárd, 283-296. pp., 2021
 7. Nagy Janka Teodóra: „Régiségbeli szociálpolitika” a székely faluközösségekben: Imreh István és a magyar jogi néprajz, In: Fejér Tamás – Gálfi Emőke (szerk.): A rendtartó történész : Tanulmányok Imreh István születésének századik évfordulójára. Budapest–Kolozsvár, 277-294. pp., 2021
 8. Nagy Janka Teodóra: Tárkány Szücs Ernő és a magyar népi jogéletkutatás fénykora (1939–1949), In: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): Száz plusz tíz : jubileumi kötet. Szekszárd, 103-117. pp., 2021
 9. Nagy Janka Teodóra – Szabó Ernő: Tárkány Szücs Ernő szellemi hagyatéka: a 10 éves Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport, In: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): Száz plusz tíz : jubileumi kötet. Szekszárd, 405-422. pp., 2021
 10. Nagy Janka Teodóra: Az európai jogszokáskutatás kultúrtörténeti mintázatai és kaukázusi kapcsolatai: az oszét „élő és gyakorolt jogszokásokról” : (forrásközlés: az alán [oszét] etikai kódex), In: Mezey Barna (szerk.): Kölcsönhatások. Európa és Magyarország a jogtörténelem sodrásában. Budapest, 220-236. pp., 2021
 11. Domokos Mariann: The Influence of the Grimm Tales on the Tale Textology of László Arany, Acta Ethnographica Hungarica 66. 1-24. pp., 2021
 12. Domokos Mariann: A Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár kiadványsorozatáról, Ethnographia 132:3. 560-561. pp., 2021
 13. Bognár Szabina: Imreh István szerepe a magyar népi jogélet kutatásában és Tagányi Károly programindítóinak megvalósításában, In: Fejér Tamás – Gálfi Emőke (szerk.): A rendtartó történész: Tanulmányok Imreh István születésének századik évfordulójára. Budapest-Kolozsvár, 129-145. pp., 2021
 14. Bognár Szabina – Homoki-Nagy Mária – Nagy Janka Teodóra: A drávaszögi és szlavóniai református ígéretlevelek és házassági szerződések jogi néprajzi forrásértéke, In: „Öszve eskettettek illyen egyezkedés mellett…” Drávaszögi és szlavóniai református ígéretlevelek és házassági egyezségek. Eszék, 7-50. pp., 2021

2021. 12. 01. – 2022. 11. 30.

Tanulmányok:

 1. Nagy Janka Teodóra: A magyar jogi néprajz és jogi kultúrtörténet legújabb eredményei egy kettős jubileum tükrében, In: Ferencné Szőcs Éva (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor : Az idők arcai. Budapest, 209-220. pp., 2022
 2. Bognár Szabina: A székelység jogszokásainak kutatása – öröklési jog, In: Ferencné Szőcs Éva (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor : Az idők arcai. Budapest, 221-226. pp., 2022