Hofer Tamás ajándéka

Hofer Tamás Széchenyi-díjas és Herder-díjas néprajzkutató, muzeológus, etnográfus, antropológus ajándéka Kutatócsoportunk számára Dr. Hofer Miklós kir. ítélőtáblai bíró hagyatékából:

A birtoklási állapotoknak a földadókataszteri munkálatokban való rendezése /birtokvalósítás/ / [közread. a] M. kir. pénzügyminisztérium .- Budapest : Állami Ny., 1942 .- 98 p. .- (Magyar királyi pénzügyminisztérium kiadványai) .-

Beszédek Vladár Gábor és Polner Ödön honoris causa doctorrá avatása alkalmából : 1942 jún. 12. .- Debrecen : Debreceni Egyetemi Ny., 1943 .- 16 p. ; 23 cm .-

Bozóky Alajos : Institutiók.- 4. jav. és bőv. kiad. .- Budapest : Franklin, 1886 .- XVI, 510 p. ; 22 cm

Csánk Béla: Adalékok az angol törvénykezési joghoz.- Budapest : Sylvester Irodalmi és Nyomdaipari Intézet, 1937 .- 129 p. ; 24 cm .-

Fehér Miklós : Az antropológiai-örökléstani vizsgálatok alkalmazása apasági perekben : beszámoló 1121 vizsgálatról.- Budapest : Akad. Kiadó, 1954 (Budapest Akad. Ny.) .- p. 83-103. ; 25 cm .-

Fenesi Ferenc (összeáll.) : A népbírósági rendelet és a népbíróság joggyakorlata, Káldi István ; bev. Szűcs János .- Budapest : Békeffy, 1945 (Budapest Athenaeum Ny.) .- 58 p. ; 20 cm .-

Hegedűs József: A jogi pozitivizmus bukás.- Budapest : [s.n.], 1943 (Budapest : Franklin) .- 45 p. ; 23 cm .-Különlenyomat Budapesti Szemle 1943. okt.-nov. .- (2 pld)

Hegedüs József: A természetjog időszerűségéről .- [Budapest] : [Szerző], 1939 .- [1], p. 154-183., [1] p. ; 24 cm .- Klny.: a Társadalomtudományból .-

Hegedűs József: Az általános elvek szerepe az ujabb német magánjogi elméletben .- Budapest : Attila-Ny., 1944 .-31 p. .- Klny.: a Jogászegyleti Értekezések 1943. XI/1-2. sz.-ából .-

Hegedüs József: Földbirtokpolitikai alapelvek szociológiai megvilágításban.- [Szeged] : [Ablaka György Ny.], 1938 .- 20 p. ; 24 cm .- Klny.: a Jogból .-

Hegedüs József: Spencer jogbölcseletének maradandó elemei.- [Budapest] : [Stephaneum Ny.], [1942] .- 26 p. ; 24 cm .-Klny. Viski Illés József Emlékkönyvéből .-

Katona Mór: Magánjogi dolgozatok gyűjteménye.- Budapest : Politzer, 1905 .- [4], 480, [2] p. ; 23 cm .-

Kritsa Izidor: Teknikai módszere és eszközei a nagyobb szabású telekkönyvi sorrendi tárgyalásoknak. -Csík-Szereda : Szvoboda József Könyvnyomdája, 1900.- 95 p. ; 23 cm .-

Lallossevits János – Lányi Márton: A magyar magánjog kézikönyve I–II .- 2. kiad. .- Budapest : Grill, 1913 .- 2 db ; 16 cm .-

Magyarországi rendeletek tára : huszonhetedik folyam : 1893 VI. füzet / kiad. a M. Kir. Belügyministerium .- Budapest : Nágel : M. Kir. Belügyministerium, 1893 .- p. 1927-2898., [11] t.fol. : ill. ; 23 cm .-

Mészáros Lajos: A tízéves státustörvény.- Budapest : [Stádium Ny.], 1931 .- 27 p. ; 23 cm .- Klny. a Bírák és Ügyészek Lapjából .-

Nagy Ernő: Magyarország közjoga : államjog.- 2., átdolg. kiad. .- Budapest : Athenaeum, 1891 .- 467 p. ; 24 cm .-

Nagy Ernő: Magyarország közjoga : államjog.- 7. átdolg. kiad. .- Budapest : Athenaeum, 1914 .- XII, 474 p. ; 24 cm .-

Nyeviczkey Zoltán: Teljesen újszerű gazdaságjogi szempontok térfoglalása a nőtartásdíjak kérdésében a vonatkozó kúriai határozatok részletes szövegével.- Budapest : Attila Ny., 1935 .- 16 p. ; 24 cm .-

Sövényházy Ferenc : Az angol részvénytársaságok felülvizsgálói (auditorai).- Budapest : Szerző, 1934 (Budapest Athenaeum Ny.) .- 16 p. ; 24 cm .- Klny. a Magyar Könyvviteli Folyóiratból .-

Sövényházy Ferenc: A francia részvényjogi reform iránya.- Budapest : Pesti Lloyd, 1934 .- 26 p. .- Klny.: a Kereskedelmi jog 1934. 11. sz.-ból .-

Sövényházy Ferenc: A svájci részvényjogi reform.- Kecskemét : Első Kecskeméti Hírlapkiadó, 1935 .- 11 p. .- Klny.: a Jogállam 1934. évi nov.-dec. havi sz.-ból .-

Sövényházy Ferenc: Az angol részvényjog jellegzetességei és tanuságai / írta és a M. Jogászegylet Hiteljogi Szakosztályának 1934. okt. 16-án, majd folytatólag okt. 23-án tartott ülésén előadta Sövényházy Ferenc ; [közread. a] M. Jogászegylet Hiteljogi Szakosztálya .- Kecskemét : Első Kecskeméti Ny., 1935 .- 56 p. .- Klny.: a Jogászegyleti Értekezések 1934. dec. sz.-ából .-

Sövényházy Ferenc: Jogfejlesztés Angliában.- Budapest : Pallas, 1937 .- 16 p. .- (Magyar Közigazgatás Könyvtára 7.) .-

Térfi Gyula: Igazságügyi zsebtörvénytár / összeáll. … Térfy Gyula .- Bp. : Grill, 1929 .- XII, 316 p. ; 17 cm .-

Vladár Gábor: Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület 30 évének mérlege .- Budapest : [Stádium Ny.], 1937 .- 15, [1] p. ; 23 cm .- Klny. a Bírák és Ügyészek Lapjából .-

Vladár Gábor: Tudományos munka-e a jogszabály-előkészítés.- Budapest : [s.n.], 1939 (Budapest : Franklin) .- 45 p. ; 23 cm .-Különlenyomat Budapesti Szemle 1939. okt.-nov. .-