Konferencia felhívás

A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET ÚJ FORRÁSAI
JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI KONFERENCIA
Szekszárd, 2017. szeptember 28-29.

Konferencia felhívás

(1. körlevél)

Tisztelt Kutatócsoport Tagok, Kedves Barátaink, Tisztelt Érdeklődő Kutatók!

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula (jelenleg: Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési) Karának, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében Doktori Iskolájának, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének támogatásával 2011-ben megalakult a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport.

A TSZE Kutatócsoport egyetemközi tudományos szervezetként jogtörténészek és a téma iránt érdeklődő egyetemi oktatók, tudományos kutatók, közgyűjteményi szakemberek, gyakorló jogászok széles körű bevonásával valósítja meg a küldetésnyilatkozatában megfogalmazott célt: a jogi néprajz, a jogi kultúrtörténet kutatási terület szinergikus fejlesztését, a kapcsolódó szellemi erőforrások erősítését. A kitűzött célt elsősorban hazai és nemzetközi konferenciák, szakmai találkozási alkalmak, fórumok szervezésével, közös honlap működtetésével, közös feladattervek megfogalmazásával, valamint kiterjedt pályázati tevékenységgel valósítja meg. A Kutatócsoport a klasszikus műhelymunka tudományos színtere, amely lehetőséget nyújt az egyetemi hallgatók, a doktoranduszok és a fiatal kutatók tehetséggondozására is.

A 2017. szeptember 28–29. között Szekszárdon rendezendő konferencia célja:

  • a Kutatócsoport tagjai által 2013–2017 között OTKA-támogatással megvalósuló kutatás eredményeinek ismertetése „A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár (DDFL)” témában;
  • a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz forrásainak gazdagítása a konferencia előadói és előadásai révén.

A TSZE Kutatócsoport és az OTKA-kutatócsoport keretei között rendezendő, a szakmai találkozás, vélemény- és tapasztalatcsere lehetőségét kínáló konferencia szervezésére a korábbi együttműködő partnerek bevonásával (MTA IX. Osztályának Jogtörténeti Albizottsága, MTA Néprajztudományi Bizottsága, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék, PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Magyar Néprajzi Társaság, Tárkány Szücs Ernő Alapítvány) kerül sor.

A konferencia tervezett időpontja: 2017. szeptember 28–29. (csütörtök–péntek), tervezett helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (Szekszárd).

Kedves Kollégánk, Kedves Barátunk! Amennyiben felkeltette érdeklődésed/érdeklődését a tervezett program, a felvetett témák, várjuk jelentkezésed/jelentkezését előadás tartására (időtartama max. 20 perc).

A részvételi szándék visszajelzését az előadás címének megjelölésével és egy rövid absztrakttal a szervezés sikeressége érdekében 2017. június 30-ig kérjük megküldeni az alábbi e-mail címre: jogineprajz@kpvk.pte.hu.

A konferencia részletes programjáról és a praktikus tudnivalókról a jelentkezések ismeretében küldünk további tájékoztatást!

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport nevében szívélyes üdvözlettel:

Szekszárd–Budapest, 2017. május 7.

Dr. Nagy Janka Teodóra                                                 Dr. Mezey Barna

elnök                                                                        társelnök