Konferencia hírek és meghívó

A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET ÚJ FORRÁSAI
JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI KONFERENCIA
Szekszárd, 2017. szeptember 28-29.

Tisztelt Előadó, Kedves Kutatócsoport Tag! Kedves Barátaink!

Mellékelten küldjük a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport és a „A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár (DDFL)” témában megvalósult OTKA-kutatás (109191 K) Szekszárdon 2017. szeptember 28-29-én szervezett A jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferencia meghívóját.

Az alábbiakban néhány fontos információt szeretnénk megosztani a konferencia programjával kapcsolatban.

Időpont: 

Két napos konferenciánk szeptember 28-án (csütörtökön) 10:00 órakor veszi kezdetét (regisztráció: 9.30–10.00) és szeptember 29-én (pénteken) 14:30 órakor kívánjuk befejezni.

Helyszín:

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (korábban Illyés Gyula Kar) Szekszárd, Rákóczi utca 1., Paksi terem (fsz. 42.)

A helyszín megközelítése:

Tömegközlekedéssel érkezők:

A konferencia helyszíne a vasútállomástól és a buszpályaudvartól legegyszerűbben gyalogosan 10 perc sétával érhető el a Séd patak partján.

Gépkocsival:

GPS-koordináta: 46.35253, 18.70423

Parkolás: Térítésmentesen a Kar parkolójában (amely a Mátyás király utcából közelíthető meg).

Szállás:

A konferencia előadói számára az előzetes igényeknek megfelelően térítésmentes szálláslehetőséget biztosítunk szeptember 28-án este a konferencia helyszínétől 50 méterre található PTE KPVK Kollégium két ágyas vendégszobáiban.

A vendégszobák beosztása.

A PTE KPVK Kollégium címe: 7100 Szekszárd, Mátyás kir. u. 3. (Tel.: 06-74-528-327)

Parkolás: Térítésmentesen a Kar parkolójában (amely a Mátyás király utcából közelíthető meg).

További önköltséges szálláslehetőségek egyéni foglalással: booking.com

Étkezés:

A konferencia helyszínén a büfé ingyenes.

Az étteremben az ebéd lehetősége biztosított: napi menü: 1050 Ft, heti ajánlat 950 Ft egytálétel. (Helyileg: az étterem külön termében)

A konferencia előadói számára szeptember 28-án (csütörtökön) az esti programhoz kapcsolódóan közös vacsorát és borkóstolást szervezünk:

Szekszárdi ízek, borok és hangulatok a Mészáros Borházban (Mészáros Pál Borház és Pince, Szekszárd, Kossuth Lajos utca 26.). A helyszín gyalogosan 4 perc sétával érhető el a Kar épületétől és a kollégiumtól.

Stand:

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport standot állít a konferencia helyszínén, ahol lehetőség nyílik a kutatócsoporthoz kötődő kiadványok, jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kötetek, folyóiratok bemutatására. A stand saját kiadványokkal is gazdagítható, várjuk a bemutatni kívánt kiadványokat!

Program:

A konferenciateremben a max. 20 perces előadásokhoz a projektorhasználat lehetőségét biztosítjuk (dialéptetővel).

szeptember 28. CSÜTÖRTÖK

9.30 -10.00   Regisztráció

10.00 -10.20             Konferencia megnyitó, köszöntők

Dr. Berke Gyula oktatási rektorhelyettes, PTE

Dr. Horváth Béla dékán, PTE KPVK

Dr. Haág Éva Szekszárd Megyei Jogú Város alpolgármestere

Dr. Tárkány Szücs Attila Vásárhelyi Testamentum Alapítvány

10.30-13.00 Plenáris ülés

A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár / New sources of legal history research: Digital Database of Folk Law (DDFL)” (109191 K) OTKA-támogatással megvalósuló kutatás eredményei.

Elnök: Dr. Varga Csaba

10.20 Dr. Homoki-Nagy Mária: A levéltári források jelentősége a magánjogtörténeti kutatásokban (A dél-alföldi mezővárosok 18–19. századi jogéletének feltárására tett kísérletek)

10.50 Dr. Kajtár István: Áttekintő értékelés a jogi kultúrtörténet forrásairól, módszertani és elméleti kérdéseiről

11.20 Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet: A Jászkun kerület jogi néprajza: történelemszemlélet, kutatási módszer, forráselemzés

11.50 Dr. Bognár Szabina: Gyakorlati szintézis – a népi jogéletkutatás témái, módszerei Tagányi Károlytól Tárkány Szücs Ernőig (Kérdőívek a nemzetközi és a hazai jogi néprajzban)

12.20 Dr. Nagy Janka Teodóra: A jogi népéletkutatás (1939–1948) nemzetközi előzményei, elméleti és módszertani kérdései, eredményei a hazai interdiszciplináris tudományfejlődésben

12.50-13.10 Hozzászólások

13.10-14.00 Ebédszünet

14.00-15.40 I. Szekció

Elnök: Dr. Homoki-Nagy Mária

14.00 Dr. Varga Csaba: Népszokások mint kollektív én-reprezentációk? (A jogi népszokáskutatás lehetséges többlet-üzenetéről)

14.20 Dr. Gelencsér József: Az ügyvédek népi megítélése a polgári korban

14.40 Dr. Herger Csabáné: A MNL BML polgári jogszolgáltatási iratanyagának (1848-1918) a jelentősége a házassági vagyonjog hazai fejlődéstörténete tekintetében

15.00 Dr. Mezey Barna: Tömlöcgyakorlat a Nyugat-Dunántúlon a források tükrében a 19. század első felében

15.20-15.40 Hozzászólások

15.40-16.00 Kávészünet

16.00-18.00 II. Szekció

Elnök: Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet

16.00 Dr. J. Újváry Zsuzsanna: Kassa város polgárainak mindennapjai a statutumok tükrében

16.20 Dr. Örsi Julianna: Írott és íratlan szabályok a mindennapi életben

16.40 Dr. Bárth János: Paptartó szerződések

17.00 Kothencz Kelemen: Bácskai házasságok rendkívüli megnyilvánulásai a plébániai iratok tükrében

17.20-17.40 Hozzászólások

17.40-18.10 Könyvbemutató:

Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682–1876) (Bemutatja: Dr. Homoki-Nagy Mária)

Bognár Szabina: A népi jogélet kutatása Magyarországon (Bemutatja: Dr. Gelencsér József)

19.00 Vacsora, borkóstoló a Mészáros Borházban (Szekszárd, Kossuth Lajos u. 26)

 szeptember 29. PÉNTEK

9.00- 11.15 III. Szekció

Elnök: Dr. Mezey Barna

9.00 Dr. H. Szilágyi István: Megjegyzések a jogi kultúra fogalmához

9.20 Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna: A „bölénymaggal megétetett legény”. Egy újabb kisalföldi ballada nyomában

9.40 Dr. Falus Orsolya – Dr. Yusuf Çetin: Szadaka kövek

10.00 Kováts István: Történeti, régészeti és topográfiai forrástípusok komplex alkalmazása a 14-18. századi vesztőhelyek kutatásában

10.20 Dr. Frey Dóra: Identitás, nyelvhasználat és az állam – A magyar állam viszonya a kisebbségek nyelvhasználatához ás identitásához a dél-dunántúli németek példáján

10.40 Dr. Peres Zsuzsanna: Hitbérkikötések a magyar arisztokrácia körében a 17-18. században

11.00-11.15 Hozzászólások

11.15-11.30 Kávészünet 

11.30- 13.05 IV. Szekció   

Elnök: Dr. Máthé Gábor

11.30 Dr. Petercsák Tivadar: A népi önkormányzatiság forrásai: a fertálymesteri naplók

11.50 Dr. Horváth József: Az 1848 előtti Győr megyei falusi árvairatok jogtörténeti forrásértékéről

12.10 Dr. Völgyesi Levente: Az egyházi levéltári gyűjtemények, mint a jogi néprajz forrásai

12.30 Dr. Bárth Dániel: A felvilágosult abszolutizmus (Mária Terézia, II. József) rendeletalkotása és a népi kultúra történeti változása

12.50 Szenti Csilla: Dr. Tárkány Szücs Ernő jogász, néprajztudós írásos hagyatéka a Hódmezővásárhelyi Levéltárban

13.10 Dr. Szádeczky-Kardoss Irma: A vérszerződéstől az országfelajánlásig (avagy a szimbolika mint jogtörténeti forrás)

13.30 Dr. Szabó Tamás: Kár és károkozás a népi joggyakorlatban (a magyar és német jogi népszokásgyűjtések forrásanyaga tükrében)

13.50 Szabó Ernő: Egy Tolna megyei reformkori helytörténeti forrás római hadtörténeti vonatkozásai                                                                                     

14.10 Hozzászólások

14.30 Konferencia zárása (Dr. Mezey Barna)

 

A személyes találkozásig is a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport nevében szívélyes üdvözlettel:

Szekszárd-Budapest, 2017. szeptember 25.

 

Dr. Nagy Janka Teodóra                                               Dr. Mezey Barna

elnök                                                                       társelnök

 

Korábbi hírleveleink:

OTKA_TSZE_KONF_KORLEVEL1

OTKA_TSZE_KONF_KORLEVEL2

OTKA_TSZE_KONF_KORLEVEL3

OTKA_TSZE_KONF_KORLEVEL4

Meghívó:

Meghivo