MEGHÍVÓ: 2019. november 28-29. „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA” KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA tudományos konferenciára

s

MEGHÍVÓ

az mta pécsi akadémiai bizottság gazdaság- és jogtudományok szakbizottság jogdogmatikai és jogtörténeti munkagbizottság

az mta szegedi akadémiai bizottság jogtudományi szakbizottság

a pte állam és jogtudományi kar jogtörténeti tanszék

és a tárkány szükcs ernő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport (pte kpvk)

 

tisztelettel meghívja

a Magyar Tudomány Ünnepe

alkalmából tartandó tudományos konferenciára

 

Időpont: 2019. november 28-29. (csütörtök-péntek)

Helyszín: MTA PAB Székház (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.)

 

 

Program

 

 „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA”

KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA

 

  1. november 28. 14.00-18.00

 

14.00  Megnyitó

Lénárd László, a PAB elnöke, az MTA r. tagja, prof. em. (PTE)

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, a SZAB Jogtudományi Szakbizottság elnöke

Dr. Fábián Adrián, dékán (PTE ÁJK)

 

14.20  Dr. iur. Dr. habil. Kajtár István DSc. prof. emeritus

Tiszteleti előadások

Levezető elnök: Dr. Béli Gábor tanszékvezető egy. docens, oktatási dékánhelyettes (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék), Kajtár István szakmai életrajzát ismerteti Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (a PAB Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság alelnöke, a TSZE Kutatócsoport elnöke)

 

Kajtár István a jogtörténész

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJK, a Magyar Jogtörténet Tanszék)

 

Kajtár István és a pécsi jogi kultúrtörténeti műhely

Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina adjunktus (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék)

 

A nemzetközi kapcsolatok hozadéka Kajtár István életművében

Dr. Herger Csabáné egyetemi docens (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék)

 

A tengerek joga Kajtár István szemináriumain

Dr. László Balázs (PhD-hallgató) (PTE ÁJK Doktori Iskola)

 

15.30 Kávészünet

 

16.00 Kajtár István a jogtörténész, a kolléga és az ember

Szakmai emlékezések

Levezető elnök: Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék)

 

18.00 Zárszó

Dr. Béli Gábor tanszékvezető egy. docens, oktatási dékánhelyettes (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék)

 

***

 

  1. november 29. (péntek) 9.00-15.00

 

A jog kulturális holdudvarában… In memoriam Kajtár István

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjainak tiszteleti előadásai

 

9.00-9.10 Megnyitó (Nagy Janka Teodóra)

 

1.szekció

Elnök: Homoki-Nagy Mária

9.10-9.30     Varga Csaba: „Jogi kultúrák” és „jogi kultúra” – A jog alakváltozatai és felfogásmódjai

9.30-9.50     Mezey Barna: A jogi kultúrtörténet és a büntetőjog szimbolikája

9.50-10.10   Nagy Janka Teodóra: Az „alattvalók világának” jogi kultúrtörténete – A jogi néprajz Kajtár István:

Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe című monográfiájában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10.10-10.25 Hozzászólások

 

10.25-10.40 Szünet

 

  1. szekció

Elnök: Bánkiné Molnár Erzsébet

10.40-11.00  Horváth József: „… cum solemnitatibus consuetis” – A kora-újkori végrendeletek

ünnepélyességének fontosabb elemeiről

11.00-11.20  Homoki-Nagy Mária: A végrendeletek, mint a jogi kultúra forrásai

11.20-11.40  Gelencsér József: Öt vásárhelyi végrendelet

11.40-11.55  Hozzászólások

 

11.50-12.15 Szünet

 

  1. Szekció

Elnök: Béli Gábor

12.15-12.35  Bognár Szabina: Két jogtörténészi életmű néprajztudományi hozadékáról

12.35-12.55  Marian Małecki – Orsolya Falus: Szent Hedvig házassága /The Marriage of St. Hedwig

12.55-13.15  Bánkiné Molnár Erzsébet: A történelemformáló privilégiumok és a helyi szokásjog hatása a jászkun

társadalomra a XVIII. században

13.15-13.30  Hozzászólások

 

13.30-13.45 Szünet

 

 

 

 

 

  1. szekció

Elnök: Mezey Barna

13.45-14.05  Nánási László: A dél-alföldi betyárperek joga és kriminalisztikája (1869-1874)

14.05-14.25 Völgyesi Levente: Kajtár István városjogi kutatásai

14.25-14.45  Frey Dóra: Az osztrák-magyar kiegyezés és a nemzetiségi jogok

14.45-15.00  Hozzászólások

 

15.00 A konferencia zárása (Mezey Barna)

 

*

A konferencia előadói:

Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet DSc. (történész) ny. múzeumigazgató, Kiskunfélegyháza 

Dr. Bognár Szabina PhD (néprajzkutató, jogász, szociológus), tudományos munkatárs, MTA BTK NI 

Dr. Falus Orsolya Fruzsina PhD (jogtörténész) tanszékvezető főiskolai docens, DUE

Dr. Frey Dóra (jogtörténész), egyetemi tanársegéd, AUB

Dr. Gelencsér József (jogász) c. egyetemi docens, Óbudai Egyetem 

Dr. Homoki-Nagy Mária PhD (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK

Dr. Horváth József PhD (könyvtáros-történész) igazgatóhelyettes, KPMKKT, Győr

Dr. Marian Malecki (jogtörténész) egyetemi tanár, Jagelló Egyetem (Lengyelország)

Dr. Mezey Barna DSc. (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK

Dr. Nagy Janka Teodóra PhD (jogtörténész, néprajzkutató) tanszékvezető egyetemi tanár, PTE KPVK 

Dr. Nánási László PhD (jogtörténész), c. egyetemi docens, SZTE ÁJK

Dr. Varga Csaba DSc. (jogász, jogfilozófus) prof. emeritus, PPKE JÁK

Dr. Völgyesi Levente PhD (jogtörténész, teológus), egyetemi docens, ELTE ÁJK

 

 

A konferencia szervezőbizottsága:

MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság (Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra alelnök)

MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottság (Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária elnök)

PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék (Dr. Béli Gábor tanszékvezető, oktatási dékánhelyettes)

Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) (Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra elnök – Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, társelnök)

 

Matla Gabriella doktorjelölt, PTE ÁJK

Szabó Ernő (ókortörténész) doktorjelölt, PTE BTK

Dr. Szabó Tamás (jogász) doktorandusz, PTE ÁJK

 

 

 

További információ:

jankateodora@gmail.com; beli.gabor@ajk.pte.hu