Digitalizált formában elérhető Tagányi Károly levéltárnok-történész publikált öröksége

A Tagányi-hagyaték feltárását végző kutatócsoportunk – a teljes Tagányi-hagyaték online adatbázisának végleges kiépítéséig egyelőre ideiglenes formában – elérhetővé tette Tagányi publikált örökségét:

https://kpvkptehu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/szabo_erno_kpvk_pte_hu/EqM3MLmYhFZDjCXfFkz9IBQBNTBXLWKrPee3gWHbRr1GaQ?e=hx7dmX

Az ikonra kattintva a megjelenés éve szerint rendezve találjuk a digitalizált publikációkat (a Nyitramegyei Közlönyben megjelent tárcák kivételével), amelyek kereshető pdf formátumban letölthetők.

A kutatócsoport munkáját biztosító NKFI pályázat címe:

Tagányi Károly (1858–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége

Futamideje: 2019.12.01 – 2023.11.30.

Azonosítója: NKFI FK 132220

Az adatbázissal kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket a szabo.erno@btk.mta.hu e-mail címre várjuk.