Beszámoló a Tárkány Szücs Ernő Kutatócsoport tevékenységéről a PTE KVPK Kari Tanács számára – 2019/2020. akadémiai év

I.Alapadatok

név:                             Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport

tagok száma:              29 tag (a tagok névsora elérhető a Kutatócsoport honlapján – www.jogineprajz.hu)

működési helyszín:     PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.) A Kutatócsoport tagjai a kapcsolatot elektronikusan tartották, továbbá szakmai konferenciákon, rendezvényeken találkoztak, konzultáltak.

II.A Kutatócsoport éves tervei, célkitűzései

A küldetésnyilatkozatban foglaltak szerint (www.jogineprajz.hu)

III.Eredmények

  • Programok:

1.1.„A jog kulturális holdudvara” címmel rendezte meg 2019. november 28–29-én a Kutatócsoport a Kajtár István Emlékkonferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Pécsett, a PAB-székházban.

1,2,Az egyéni kutatói eredmények ismertetése, a kutatás összehangolása, a vállalt feladatok és az operatív teendők áttekintése érdekében, az újonnan elnyert NKFI pályázat (FK 132220) keretében 2020. január 14-én munkaértekezletre került sor Budapesten a kutatók részvételével, amelynek a BTK Néprajztudományi Intézet adott otthont.

1.3.A 2019/2020. tanévben a TSZE Kutatócsoport több tagja folyamatosan és rendszeresen részt vett tagként és együttműködő kutatóként a Kutatócsoport elnöke, Prof. Mezey Barna által vezetett MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport munkájában (munkaértekezlet, kutatás, konferencia, kiadvány).

1.4. A Magyar Néprajzi Társaság 2019. szeptember 25-n a Magyar Tudományos Akadémia felolvasótermében tudományos konferenciával ünnepelte alapításának 130. évfordulóját. A tanácskozáson a jogtörténettudomány nevében a TSZE Kutatócsoport társelnöke, Mezey Barna tisztelgett a Társaság munkássága előtt: “Népi jogélet és a hatalom joga – a néprajztudomány és a jogtudomány találkozási metszetei” címmel tartott előadásával köszöntette a közel másfél száz esztendős Társaságot.

  • Konferencia előadások:

A kutatócsoport tagjai többek között az alábbi nemzetközi (külföldi és hazai) konferenciákon tartottak előadásokat (válogatás elsősorban a PTE KPVK oktatói által tartott előadásokból):

2.1 «XIV. Современные проблемы гуманитарной науки» Vladikavkaz (Észak-Oszétia-Alánia Köztársaság, Oroszország), 2019. 06. 18-20. Szervező: Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И.  Абаева – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра Владикавказский научный центр РАН (SOIGSI).

2.2. Imreh István Emlékkonferencia, Kolozsvár, 2019. 09. 12-13. (szerv.: Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvári  Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete, MTA BTK Történettudományi Intézet)

2.3. Kutatástörténeti, -szemléleti és –módszertani tanulmányok. Kolozsvár, 2019. 10. 18. ,  (szerv: EME és Kriza János Néprajzi Társaság)

2.4. IX. „Colloquia Comaromiensia Historicorum Archivariorumque“/ Igazságot mindenkinek. Komarno, 2019. 09. 25-26. (szervezők: Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Nyitrai Állami Levéltár, Komáromi Fióklevéltár)

2.5. Kőrösi Csoma Sándor – a magyarság rétegei. Tudományos konferencia. Kovászna, 2019.04. 04-06.

2.6. IX. Szegedi Jogtörténeti Napok. Szeged, 2019. november 13–15. (szervezők: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tanszéke, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának Jogtudományi Szakbizottsága)

2.7. „A jog kulturális holdudvara” Kajtár István Emlékkonferencia. Pécs, 2019. 11. 28-29. (szervező: MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság, MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottság, PTE, Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék és Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK)

2.8.A társadalom kutatója: Szabó László konferencia. Szolnok, Városháza Díszterme, Damjanich Múzeum, 2019. 11. 14.  (szervezők: Damjanich János  Múzeum, MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága Társadalom- és Történettudományi Szakbizottságának Néprajzi Munkabizottsága) Magyar Tudomány Ünnepe – Értékteremtő tudomány.

2.9.XI. Jászkunság kutatása konferencia 2019. Kunszentmárton, 2019. 11. 06-07. (szerv: Kunszentmártoni Múzeum)

  • Kiadványok:

A Kutatócsoport tagjai nagyszámú jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi publikációt jelentettek meg a tárgyévben, amelyek egy része a Kutatócsoport honlapján is elérhető digitális formátumban (open access). A TSZE Kutatócsoport honlapja (http://jogineprajz.hu) a tárgyévi tartalomfejlesztésnek köszönhetően az aktuális hírek (rövid híradások programokról, a kutatási területhez kapcsolódó eseményekről, kiadványokról) megjelenése mellett, adattárral bővült (a jogi kultúrtörténethez kapcsolódó tanulmányok, dokumentumok, források, segédletek).

  • Kutatások:

A Kutatócsoport szakmai hátteret nyújtott a „Tagányi Károly (1858–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége” című OTKA pályázat elkészítéséhez és benyújtásához, amelyet a szakmai zsűri támogatásra méltónak ítélt. Az NKFI kutatás azonosítója: FK 132220, futamideje: 2019.12.01 – 2023.11.30. Tagjai négy intézményből verbuválódtak: A vezető kutató, Bognár Szabina a PTE KPVK adjunktusa, Nagy Janka Teodóra szenior kutató a PTE KPVK tanszékvezető egyetemi tanára. Horváth József szenior kutató a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-helyettese. Szeberényi Gábor, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója résztvevő kutatóként csatlakozott. A BTK Néprajztudományi Intézet munkatársai közül Domokos Mariann és Szabó Ernő vesznek részt a kutatási programban. A néprajzos, valamint a jogtörténész szakma nagy figyelemmel kíséri a projekt haladását, amely korai fázisa ellenére már most számos eredménnyel büszkélkedhet (Részletek: www.jogineprajz.hu).

A TSZE Kutatócsoport tagjai közül többen részt vesznek a Kutatócsoport társelnöke, Prof. Mezey Barna egyetemi tanár által vezetett „A szuverenitás változatai a 19-20. század magyar jogfejlődésében” MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (2019-2024) munkájában (Bódiné Beliznai Kinga, Horváth Attila, Nagy Janka Teodóra, Stipta István).

  • Elismerések:    

A Kutatócsoport kiadványai (Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 1–8. [sorozatszerkesztő: Dr. Nagy Janka Teodóra]) a megjelent recenziók alapján rendkívül pozitív fogadtatásban részesültek a szűkebb szakmai és a tágabb érdeklődő olvasóközönség részéről egyaránt  (a recenzió elérhetők a Kutatócsoport honlapján).

  • A következő év tervei, feladatai:

Ez év őszén meg kívánjuk jelentetni a TSZE Kutatócsoport tizedik kiadványa 3 ív terjedelemben: „A jog kulturális holdudvara” Kajtár István Emlékkonferencia (2019. november 28–29) előadásaiból szerkesztett tanulmánykötet a Kutatócsoport kiadásában a Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 9. köteteként jelenik meg. A Kutatócsoport honlapján a Digitális Adattárat tovább kívánjuk fejleszteni. A következő évben is naprakész információkat jelentetünk meg a témához kapcsolódó rovatokban: hírek, kiadványok (könyvajánlók, recenziók), galéria, adattár (a jogi kultúrtörténethez kapcsolódó tanulmányok, dokumentumok, források és egy kutatástörténeti arcképcsarnok).

  • További információk: www.jogineprajz.hu

Szekszárd, 2020. május 28.

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra PhD és Prof. Dr. Mezey Barna DSc.

a Kutatócsoport elnöke és társelnöke