Konferencia felhívás

TÁRKÁNY SZÜCS ERNŐ JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA

Szekszárd, 2014. október 2–3.

 

Tisztelt Kutatócsoport Tagok, Kedves Barátaink, Tisztelt Érdeklődő Kutatók!

 A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténet Tanszékének, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében Doktori Iskolájának, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének támogatásával 2011-ben megalakult a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport.

 A TSZE Kutatócsoport egyetemközi tudományos szervezetként jogtörténészek és a téma iránt érdeklődő egyetemi oktatók, tudományos kutatók, közgyűjteményi szakemberek, gyakorló jogászok széles körű bevonásával valósítja meg a küldetésnyilatkozatában megfogalmazott célt: a jogi néprajz, a jogi kultúrtörténet kutatási terület szinergikus fejlesztését, a kapcsolódó szellemi erőforrások erősítését. A kitűzött célt elsősorban hazai és nemzetközi konferenciák, szakmai találkozási alkalmak, fórumok szervezésével, közös honlap működtetésével, közös feladattervek megfogalmazásával, valamint kiterjedt pályázati tevékenységgel valósítja meg. A Kutatócsoport a klasszikus műhelymunka tudományos színtere, amely lehetőséget nyújt az egyetemi hallgatók, a doktoranduszok és a fiatal kutatók tehetséggondozására is.

 A megfogalmazottak jegyében kerül sor a 2008-ban Szekszárdon szervezett interdiszciplináris konferenciához hasonlóan, de a TSZE Kutatócsoport keretei között rendezendő, a szakmai találkozás, vélemény- és tapasztalatcsere lehetőségét kínáló konferencia szervezésére a korábbi együttműködő partnerek bevonásával (MTA Néprajzi Bizottsága, MTA IX. Osztályának Jogtörténeti Albizottsága, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportja, PTE ÁJK-BTK Holub József Joghistóriai és Jogi Kultúrtörténeti Műhely, Magyar Néprajzi Társaság, Tárkány Szücs Ernő Alapítvány, PTE Illyés Gyula Kar).

 A konferencia tervezett időpontja: 2014. október 2–3 (csütörtök-péntek), tervezett helyszíne: a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara (Szekszárd).

 A konferencia szervezői, támogatói az alábbi témák végiggondolását, az elmúlt évek kutatási eredményeinek megismerését, közreadását és megvitatását tűzik célul:

  • A jogi néprajz interdiszciplinaritása (közelítések a jogtörténet, a jogelmélet, a jogi antropológia, a jogi néprajz, a történettudomány és a jogszociológia oldaláról).
  • A jogi néprajz, a jogi kultúrtörténet kutatástörténeti kérdései, a jogi népélet kutatása (pl. Tagányi Károly, Györffy István, Bónis György, Papp László, Degré Alajos, Csizmadia Andor, Tárkány Szücs Ernő munkássága). A jogi néphagyományok forrásai, kutatásmódszertana.
  • Jogi szimbólumok, processzuális jelképek.
  • Bűnök és büntetések.
  • Jog és folklór (pl. az ünnepek és a jog, egyes népköltészeti műfajok és a jog, a jogi nyelv).
  • A mindennapok joga.

A konferencia megszervezésének időpontja – Werbőczy István Tripartitumának 500 éves évfordulója –, valamint a Tolna megyei helyszín különösen aktuálissá teszi a jogszokás és a szokásjog vizsgálatának kiemelését a témakörökhöz kapcsolódóan.

 Természetesen a szélesen megfogalmazni kívánt témajavaslatok kiegészülhetnek továbbiakkal is (pl. felvetődött még a nő a jogban, a jogismeret egyes kérdéskörei, a jogi ikonográfia).

 Kedves Kollégánk, Kedves Barátunk! Amennyiben felkeltette érdeklődésed/érdeklődését a tervezett program, a felvetett témák, várjuk jelentkezésed/jelentkezését előadás tartására (időtartama max. 20 perc).

 A részvételi szándék visszajelzését az előadás címének megjelölésével és egy rövid absztrakttal a szervezés sikeressége érdekében 2014. augusztus 25-ig kérjük megküldeni az alábbi e-mail címre: jogineprajz@igyk.pte.hu.

 A konferencia részletes programjáról és a praktikus tudnivalókról a jelentkezések ismeretében küldünk további tájékoztatást!

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport nevében szívélyes üdvözlettel:

 Szekszárd-Budapest, 2014. június 30.

Dr. Nagy Janka Teodóra                                               Dr. Mezey Barna