Tárkány Szücs Emléknap az Illyés Gyula Karon

A jogszokások szerepe a mindennapokban

Emlékülés és konferencia

Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara és a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztálya 2011. október 5-én emlékülést szervezett Tárkány Szücs Ernő, a jeles néprajztudós, a hazai és nemzetközi jogi néprajzi kutatás emblematikus alakja 90. születésnapja tiszteletére. A megjelent jogtörténészeket, néprajzosokat, történészeket, gyakorló jogászokat és a kar érdeklődő hallgatóit Dr. Tárkány Szücs Attila, a kutató fia és a házigazda intézmény dékánja, Dr. Horváth Béla köszöntötte. Tárkány Szücs Ernő a tudománytörténetben betöltött szerepét, munkásságának eredményeit, hatását Dr. Mezey Barna jogtörténész professzor a jogtörténet, Dr. Tóth Zoltán egyetemi tanár a történettudomány, Dr. Bognár Szabina tudományos munkatárs és Dr. Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár, néprajzkutató a néprajztudomány oldaláról értékelte.
Tárkány Szücs Ernő nevét viseli az a Jogi kultúrtörténeti és Jogi néprajzi Kutatócsoport is, amelyet a tudományos tanácskozás során a PTE Illyés Gyula Kar a PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének és Doktori Iskolájának, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének, továbbá a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékének támogatásával került megalakításra. A kutatócsoport elnöki feladatait Dr. Nagy Janka Teodóra, a PTE IGYK főiskolai tanára látja el, társelnökként Dr. Mezey Barna, az ELTE ÁJK egyetemi tanára irányítja a jövőben a csoport működését.

A küldetésnyilatkozatában megfogalmazottak szerint a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport feladatának tekinti a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz kutatásával akár fő, akár kapcsolt kutatási területként foglalkozó egyetemi oktatók, tudományos kutatók, gyakorló szakemberek összefogását, a kapcsolódó tudományterületeken meglévő szellemi erőforrások egyesítését az interdiszciplinaritás alapjain a tudományterületek szinergiája jegyében a tudományterület fejlesztése, a színvonalas oktató-előadói tevékenység és a kutatómunka hatékonyabbá válásának elősegítése érdekében.

A kutatócsoport a megalakulást követő első szakmai programon Tárkány Szücs Ernő jogi néprajzi összefoglaló munkája (Magyar jogi népszokások) eredményeinek a hazai néprajzi és jogtörténeti kutatásokban történő megjelenéséről szóltak a terület jeles képviselői akár a kutatói inspirációk (Dr. Gelencsér József c. egyetemi docens, NYME), akár a jogtörténet és a néprajz tudományának határán megfogalmazott kutatói hitvallás (Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár, SZTE ÁJK), akár az Erdélyben végzett terepmunka tapasztalatai (Dr. Bárth János néprajzkutató, BKMM), akár a jogi kultúrtörténet pécsi műhelye (Dr. Kajtár István egyetemi tanár, PTE ÁJK) tárgyában.

A jogi néprajzi kutatási témák társtudományok területén történő megjelenése (Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet levéltáros-történész, BKMM, Dr. Béli Gábor egyetemi docens, PTE ÁJK) és az interdiszciplináris témamegközelítés (Dr. Petercsák Tivadar egyetemi tanár, EKF) rendkívül izgalmas, színvonalas és tartalmas szakmai konzultációk alapjául szolgált. A szélesebb közönség számára is érdekes előadások, hozzászólások anyagát mind elektronikusan, mind könyv formájában hozzáférhetővé kívánja tenni a kutatócsoport a jövőben. Ahhoz a kötethez hasonlóan, amely kézbevételével zárulhatott a szakmai program: a Szimbólumok üzetenét hordozó, frissen megjelent jogi kultúrtörténeti tanulmányokat tartalmazó, a mindennapok embere számára is ismerős jogszokásokat is bemutató gyűjteménnyel.

Képgaléria