Category Archives: Hírek

Dr. Tárkány Szücs Attila a jogszokásokról a Mária Rádióban

Mária Rádió

Hit és tudás

2021.09.02 – 21:05:46

MEGHÍVÓ: Száz plusz Tíz (Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30-október 1.)

a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Pécsi Tudományegyetem KPVK), a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, a MNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltára

tisztelettel meghívja

JUBILEUMI NEMZETKÖZI INTERDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIÁJÁRA

Tárkány Szücs Ernő születésének 100., a Kutatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján

(Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30-október 1.)

A meghívó pdf formátumban.

A 2. konferencia-körlevél

Regisztrációs lap

Dr. Tárkány Szücs Ernő, Hódmezővásárhely szülötte, a magyar jogi néprajz nemzetközi hírű kutatója 2021. október 13-án lenne 100 éves. A nevét viselő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport társszervezőivel közösen az évfordulón egy jubileumi konferenciával kívánja tiszteletét kifejezni tudományos munkássága, a magyarságra vonatkozó kutatásokat gazdagító életműve előtt és áttekinteni annak tovább élését, gyarapodását a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (a továbbiakban TSZE Kutatócsoport) megalakulásának 10. évfordulóján.

Program

2021. szeptember 30. (csütörtök) Hódmezővásárhely

A 100 esztendeje született Dr. Tárkány Szücs Ernő emlékezete

10.00 Tárkány Szücs Ernő síremlékének megkoszorúzása (Kincses Temető)

11.00 Tárkány Szücs Ernő Emlékszoba megtekintése (Bethlen Gábor Református Gimnázium, Szőnyi u. 2.) (Köszöntő: Hódiné Földesi Sára igazgató, bemutatja: Kádárné Zsoldos Edit könyvtáros)

12.00 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Tárkány Szücs Ernő szülőházánál (Lázár u. 2.) (Dr. Nagy Janka Teodóra, a TSZE Kutatócsoport elnöke, Dr. Kis Andrea alpolgármester, Dr. Blazovich László Hódmezővásárhely Pro Urbe díjasa, Dr. Antal Tamás, a Szeremlei Társaság elnöke, Dr. Tárkány Szücs Attila, Vásárhelyi Testamentum Alapítvány elnöke)

12.30 Ebéd, szállás elfoglalása (Kenguru Csárda és Panzió)

13.30 Regisztráció

14.00 Tárkány Szücs Ernő Emlékülés (Helyszín: Emlékpont, Andrássy út 34.)

Levezető elnök: Dr. Gelencsér József és Dr. Miklós Péter

Köszöntő: Dr. Kis Andrea alpolgármester, Dr. Mezey Barna, a TSZE Kutatócsoport társelnöke, Dr. Tárkány Szücs Attila, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány kurátora

Külföldi tiszteleti tagok köszöntése

Jubileumi elismerések átadása

Tárkány Szücs Ernő-díj alapítása

Dr. Mezey Barna, Dr. Nagy Janka Teodóra (társelnök, elnök, TSZE Kutatócsoport), Dr. Tárkány Szücs Attila (kurátor, Vásárhelyi Testamentum Alapítvány), Dr. Balogh Balázs (főigazgató, Bölcsészettudományi Kutatóközpont

15.00 Ünnepi kötetbemutató

Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások (3. kiadás, Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Bemutatja: Dr. Varga Csaba, köszönetet mond: Dr. Tárkány Szücs Attila

Ernő Tárkány Szücs: Rechtsgeschichte und Volksbräuche. (Ausgewählte Studien) (Gondolat Kiadó)

Bemutatja: Dr. Mezey Barna

„Száz plusz tíz” jubileumi kötet. Tárkány Szücs Ernő (1921-2021) Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011-2021) (TSZE Kutatócsoport PTE KPVK – Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

Bemutatja: Dr. Blazovich László

15.45 Szünet

16.00 Ünnepi előadások

Tárkány Szücs Ernő és a magyar jogtörténet (Dr. Mezey Barna)

Tárkány Szücs Ernő és a magyar végrendelet kutatás (Dr. Homoki-Nagy Mária)

Tárkány Szücs Ernő hagyatéka és a magyar társadalomtörténet (Dr. Gyáni Gábor)

Tárkány Szücs Ernő és a magyar népi jogéletkutatás fénykora (1939-1948) (Dr. Nagy Janka Teodóra)

Egy jogi néprajzi szintézis lehetősége – Tárkány Szücs Ernő az MTA Néprajzi Kutató Csoportjában (1975-1984) (Dr. Bognár Szabina)

Tárkány Szücs Ernő szellemi hagyatéka: a 10 éves Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Dr. Nagy Janka Teodóra-Szabó Ernő)

18.00 Tárkány Szücs Ernő könyvhagyatéka a MNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltárában (kiállítás)

Megnyitja: Presztóczki Zoltán

18.30 Film- és kiadványbörze

20.00-22.00 Esti beszélgetés, vacsora (Kenguru Panzió és Csárda)

*

2021. október 01. (péntek) Hódmezővásárhely

A 10 éve alakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport Jubileumi Konferenciája (Helyszín: Emlékpont, Andrássy út 34.)

8.30     Regisztráció

9.00-10.50 A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport külföldi tiszteleti tagjainak előadásai

Elnök: Prof. Dr. Mezey Barna

Miniaturen als „Schlagworte“ zu Rechtstexten. Em.Univ. Prof. Dr.iur. Dr.h.c. Gernot Kocher (Karl-Franzens-Universität Graz, Ausztria)

Mongol Invasion in Hungary and Poland: Parallels between the Battle of Muhi and Legnica. Prof. Dr. Marian Malecki (Jagiellonian University, Krakkó, Lengyelország)

Обычное право осетин: традиции и современность. Prof. Dr. Zalina Kanukova: (SOIGSI, SOGU Vladikavkáz, Észak-Oszét-Alán Köztársaság, Oroszország)

Autonóm volt-e a népi kultúra? Az intézmények és a népi kultúra viszonya. Prof. Dr. Keszeg Vilmos: (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Románia)

10.50 Kávészünet

11.00-17.00     A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjainak előadásai

11.0-12.30       1. szekció

Elnök: Dr. Homoki-Nagy Mária

11.00-11.15     Tárkány Szücs Ernő és kora. A jogi néprajz és gondolhatatlansága a marxista-leninista
állam- és jogelméletben (Dr. Varga Csaba)

11.15-11.30      A Jászkun kerület népi jogéletének tükröződése a 18. századi helyi rendtartásokban (Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet)

11.30-11.45      A magyarországi végrendelet-forrásközlések és tanulmányok (Dr. Horváth József)

11.45-12.00       A bírósági tárgyalótermek szimbolikája (Bódiné Dr. Beliznai Kinga)

12.00-12.15      A konzisztoriális bíráskodás jogi néprajzi elemei a váci egyházmegye területén (Dr. Völgyesi Levente)

12.15-12.30      Hozzászólások

12.30               Ebédszünet

13.30-15.00      2. szekció

Elnök: Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet

13.30-13.45      Tárkány Szücs Ernőre emlékezve (Chicago 1973) (Dr. Gráfik Imre)

13.45-14.00     A jogszokások szerepe a földesúr–jobbágy viszony alakulásában a Magyar Királyság északi megyéinek hódoltsági falvaiban (J. Dr. Újváry Zsuzsanna)

14.00-14.15     Valláserkölcsi vétségek feltárása és büntetése 1828-ban a Nyikó mente három katolikus falujában (Dr. Bárth János)

14.15-14.30       A gazdák „kékbeli parlamentje” – Székesfehérvár paraszttársadalmának fóruma (Dr. Gelencsér József)

14.30-14.45      A család változó szerepben (Dr. Örsi Julianna)

14.45-15.00      Hozzászólások

15.00               Kávészünet

15.15-16.45      3. szekció

Elnök: Dr. Horváth József

15.15-15.30      Árpád-házi Szent Kinga – egy legenda és jogtörténeti háttere (Prof. Dr. Marian Małecki-Dr.. Falus Orsolya)

15.30-15-45     Jogi néprajzi adatok az irodalomban. Bűnesetek Galgóczi Erzsébet műveiben (Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna)

15.45-16.00      „Éljen Wekerle s a polgári házasság!” Propaganda és populáris kultúra a 19. század végén (Dr. Domokos Mariann)

16.00-16.15      A magyarországi ügyvédfolklór (Dr. Csáji Koppány László)

16.15-16.30      A spanyol jogszokáskutatás intézményesülése és Joaquín Costa öröksége (Matla Gabriella)

16.30-16.45      Hozzászólások

16.45-17.00      Konferencia zárása

*

Együttműködő partnerek:

MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottság
MTA I. Osztályának Néprajztudományi Bizottsága
ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék és MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport
SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék
PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék
Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztály
Magyar Néprajzi Múzeum

*

Támogatók:

Nemzeti Kulturális Alap
Miniszterelnökség
Igazságügyi Minisztérium
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Vásárhelyi Testamentum Alapítvány
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
Emlékpont: Fél évszázad Vásárhelyen
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Karsai Alba Kft.
Dr. Bozzay Gyöngyi ügyvéd
Dr. Simonffy György ügyvéd, szakjogász
Kis Ferencné könyvelő

*

A konferencia résztvevői, előadói:

Dr. hab. Antal Tamás PhD (jogtörténész)elnök, egyetemi docensSzeremlei Társaság, SZTE ÁJTK
Dr. Balogh Balázs PhD (néprajzkutató)főigazgatóBölcsészettudományi Kutatóközpont
Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet DSc. (történész, levéltáros)ny. múzeumigazgatóKiskun Múzeum
Dr. Bárth János CSc. (néprajzkutató)c. egyetemi docens, ny. múzeumigazgatóSZTE BTK
Prof. Dr. Blazovich László DSc. (történész, levéltáros)prof. emeritus, ny. levéltárigazgatóSZTE ÁJTK
Bódiné Dr. Beliznai Kinga PhD (jogtörténész)egyetemi docensELTE ÁJK
Dr. Bognár Szabina PhD (néprajzkutató, jogász)tudományos főmunkatársBölcsészettudományi Kutatóközpont NTI
Dr. Csáji László Koppány PhD (jogász, etnológus)irodavezető ügyvédDr. Csáji Ügyvédi Iroda
Dr. Domokos Mariann PhD (néprajzkutató, jogász)tudományos főmunkatársBölcsészettudományi Kutatóközpont NTI
Dr. hab. Falus Orsolya PhD (jogtörténész)főiskolai docensDunaújvárosi Egyetem
Dr. Gelencsér József (jogász)c. egyetemi docensÓbudai Egyetem
Dr. Gráfik Imre CSc. (néprajzkutató)ny. főosztályvezetőMagyar Néprajzi Múzeum
Dr. Gyáni Gábor DSc. (történész)akadémikus, prof. emeritusBölcsészettudományi Kutatóközpont TTI – ELTE TÁTK
Hódiné Földesi Sára (gimnáziumi tanár)igazgatóBethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium
Prof. Dr. Herger Csabáné PhD (jogtörténész)egyetemi tanárPTE ÁJK
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária PhD (jogtörténész)tanszékvezető egyetemi tanárSZTE ÁJK
Dr. Horváth József PhD (könyvtáros, történész)igazgatóhelyettesDr. KPMKKT, Győr
Prof. Dr. Zalina Kanukova (történész, etnográfus)a történettudományok doktora, főigazgató, egyetemi tanárSOIGSI, SOGU Vladikavkáz
Prof. Dr. Keszeg Vilmos (néprajzkutató)egyetemi tanárBabeș–Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület
Dr. Kis AndreaalpolgármesterHódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Prof. Dr. Gernot Kocher (jogtörténész)prof. emeritusKarl-Franzens-Universität Graz
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna PhD (néprajzkutató)egyetemi docensSzéchenyi István Egyetem AK
Prof. Dr. Marian Malecki (jogtörténész)egyetemi tanárJagiellonian University, Krakkó
Matla GabrielladoktorandaPTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Prof. Dr. Mezey Barna DSc. (jogtörténész)MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanárELTE ÁJK, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport
Dr. hab. Miklós Péter PhD (történész)szakmai tanácsadó, c. egyetemi tanárEmlékpont, Tornyai János Múzeum, KJE
Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra PhD (jogtörténész, néprajzkutató)tanszékvezető egyetemi tanárPTE KPVK
Presztóczki Zoltán (történész, levéltáros)főlevéltáros, osztályvezetőMNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltár
Dr. Örsi Julianna CSc. (néprajzkutató)elnökJNSZ Megyei Tudományos Egyesület
Szabó Ernő (ókortörténész)tudományos segédmunkatársBölcsészettudományi Kutatóközpont NTI
Dr. Tárkány Szücs Attila (jogász)kurátorVásárhelyi Testamentum Alapítvány
Dr. J. Újváry Zsuzsanna CSc. (történész)egyetemi docensPPKE BTK
Prof. Dr. Varga Csaba DSc. (jogász, jogfilozófus)prof. emeritusPPKE JÁK
Dr. hab. Völgyesi Levente PhD (jogtörténész, teológus)egyetemi docens, dékánhelyettesPPKE JÁK

Konferencia honlapcíme: http://jogineprajz.hu

További információ: tsze.jubileum@gmail.com

*

A KONFERENCIA PROGRAMJAIN SZERETETTEL VÁRJUK!

A konferencia programbizottsága:

Dr. Nagy Janka Teodóra, Dr. Mezey Barna, Dr. Tárkány Szücs Attila, Dr. Miklós Péter, Dr. Bognár Szabina, Szabó Ernő

Száz plusz Tíz

a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport

NEMZETKÖZI INTERDISZCIPLINÁRIS JUBILEUMI KONFERENCIÁJA

Tárkány Szücs Ernő születésének 100., a Kutatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján

Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30-október 1.

Dr. Tárkány Szücs Ernő, Hódmezővásárhely szülötte, a magyar jogi néprajz nemzetközi hírű művelője 2021. október 13-án lenne 100 éves. A nevét viselő, éppen 10 esztendeje, 2011-ben öt egyetem támogatásával megalakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK, elnök: Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra, társelnök: Prof. Dr. Mezey Barna, tudományos titkár: Dr. Bognár Szabina) az évfordulón szakmai programsorozattal, ezen belül egy jubileumi konferencia szervezésével, jubileumi kötettel és dokumentumfilmmel kívánja tiszteletét kifejezni Tárkány Szücs Ernő tudományos munkássága, életműve előtt.

A programot a Kutatócsoport az NKA miniszteri keretéből Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr támogatásával elnyert 2.700.000 Ft-ból és a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány (elnök: Dr. Tárkány Szücs Attila) támogatásával valósítja meg.

Száz plusz Tíz

a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport

JUBILEUMI SZAKMAI PROGRAMTERVE

Tárkány Szücs Ernő születésének 100., a Kutatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján

A 2021. év különlegesen fontos a magyar kultúra, kultúrtörténet szempontjából komoly értékeket jelentő magyar jogi néprajzi kutatások történetében.

1.100 éve született Dr. Tárkány Szücs Ernő, a jogi néprajz nemzetközi és hazai elismert kutatója.

2.„Magyar jogi népszokások” címmel Tárkány Szücs Ernő a magyar jogi néphagyományokat és szokásokat (ezek között a határon túli magyarság évszázados jogszokásait) összefoglaló monográfiája 40 éve jelent meg, a hazai végrendeletkutatást meghatározó „Vásárhelyi testamentumok” forrásközlő munkája pedig 60 éve került kiadásra.

3.10 éve alakult meg a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport.

Tárkány Szücs Ernő kutatásainak kezdetei ahhoz a kultúr- és jogpolitikai folyamathoz kötődtek, amely a negyvenes évek elején egy „magyarabb” jogalkotás érdekében a magánjogi kodifikáció részévé akarta tenni a népi tradicionális szabályalkotást és joggyakorlatot. Ezért tekintette legfontosabb feladatának az 1939-1948 között az igazságügyminisztérium szervezésében, jogászok és néprajzosok bevonásával megvalósult népi jogéletkutatás eredményeinek összegzését, publikálását, a magyar kutatásba illesztését – akkor is, ha az ötvenes évektől erre alig volt lehetősége. Támogató intézményi háttér hiányában egyszemélyben maradt a hetvenes-nyolcvanas évekre a magyar jogi néprajz legautentikusabb képviselője, hídfőállása. Miközben monográfiájával a népi jogéletkutatás alapvető munkáját írta meg, újabb kutatásokat inspirált: a kilencvenes évektől hagyatékának gazdagsága jogtörténészek, történészek, néprajzosok újabb kutatógenerációi számára határozta meg a feladatot saját tudományterületükön, illetve a jogi néprajz kutatási területén. 

Névadója, a kiváló tudós, Tárkány Szücs Ernő centenáriumát a Kutatócsoport szakmai konferenciával, emléküléssel, ünnepi kiadványok megjelentetésével és dokumentumfilm készítésével szeretné megünnepelni,

I.Jubileumi konferencia (2021. szeptember 30-október 1.)

Dr. Tárkány Szücs Ernő, Hódmezővásárhely szülötte, a magyar jogi néprajz nemzetközi hírű kutatója 2021. október 13-án lenne 100 éves. A nevét viselő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport az évfordulón egy jubileumi konferencia szervezésével kívánja tiszteletét kifejezni tudományos munkássága, a magyarságra vonatkozó kutatásokat gazdagító életműve előtt és áttekinteni annak tovább élését, gyarapodását a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Ku8tatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján.

Terveink szerint a Hódmezővásárhelyi Emlékponton tartandó 2 napos konferencia (Hódmezővásárhely, 2021.09.30-10.01.) első napján meg kívánjuk koszorúzni a temetőben Tárkány Szücs Ernő síremlékét, majd szülőházát. Az emlékszoba megtekintését után kerülne sor az emlékülésre és az ünnepi kötetek bemutatására. A második napon a Kutatócsoport tagjai tartanának előadást Tárkány Szücs Ernő a magyar jogi néprajzban és népi jogéletkutatásban mérföldkőnek tekinthető, illetve a magyar jogtörténetet formáló munkásságának hatásáról.

II.Jubileumi kötetek

1.A konferencián be kívánjuk mutatni a hazai jogtörténet- és néprajztudomány elismert kutatóinak a jubileumi konferenciára írott, egyrészt Tárkány Szücs Ernő tudományos munkásságát értékelő, másrészt azokat a hazai tudománytörténetben elhelyező tanulmányait tartalmazó köteteket. A Kutatócsoport a Jogi Kultúrtörténeti, Jog Néprajzi Kiskönyvtár kiadványsorozatban eddig megjelent 8 kötete igen szerény költségvetéssel pályázati források felhasználásával látott napvilágot. A jubileumi kötetet szeretnénk – az évfordulóra és a várható belső gazdag tartalomra is tekintettel részben idegen nyelven és ünnepi formában megjelentetni.

2. A konferencián bemutatásra kerül Tárkány Szücs Ernő idegen nyelvű tanulmányainak válogatott kötete, amely az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport és a TSZE Kutatócsoport kiadásában és gondozásában jelenik meg.

3.Az NKE kiadásában megjelenik Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások monográfiájának harmadik újra kiadása, amely könyvbemutatójára szintén a konferencián kerül sor.

III.Dokumentum- és ismeretterjesztő kisfilmek

A jogi néprajz jeles ünnepén három hiánypótló kisfilmet szeretnénk készíteni gazdagítva a magyar kultúra történeti hagyományaira vonatkozó ismereteket:

  1. Tárkány Szücs Ernő portréfilm

Hiánypótló portréfilm, amely bemutatja életének és szakmai tevékenységének színtereit (ezek között kiemelten a két világháború közötti erdélyi kutatások helyszíneit, emlékeit), még élő pályatársak visszaemlékezései, családjának visszaemlékezése, közgyűjteményekben őrzött hagyatékának bemutatása, kutatási eredményei megjelenése, ezek nemzetközi visszhangja, a szellemi hagyatékát tovább vivő kutatók, tudományterületek képviselőinek megszólaltatása.

  • A jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz

A kutatási terület kevéssé ismert értékeinek (tárgyak, épületek, múzeumi gyűjtemények darabjai, folklórelemek, hagyományos közösségekre (elsősorban a családra) vonatkozó ismeretek, tudások, értékek bemutatása és a fiatal generációval történő megismertetése

  • A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 10 éve

A Kutatócsoport alapítása, tagjai (az alapító tagok közül személyesen sajnos többen már nem lehetnek velünk a jubileumon), tevékenysége, kutatási eredményei.

A centenárium évében tervezünk további programokat (pl. a Magyar Néprajzi Társasággal, a Pécsi Akadémiai Bizottsággal) és a kommunikációra is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani (e-tartalomfejlesztés honlapon, folyamatos jelenlét a szakmai és a közösségi írott és elektronikus médiában).

Budapest, 2021. június 01.

 Dr. Nagy Janka Teodóra                   Dr. Mezey Barna                   Dr. Tárkány Szücs Attila                                        

        

Magyar Néprajzi Társaság – tisztújító közgyűlés

A Magyar Néprajzi Társaság tisztújító közgyűlésén a Társadalomnéprajzi Szakosztály elnökévé
választotta Dr. Nagy Janka Teodórát, titkárává Dr. Bognár Szabinát, a Tárkány Szücs Ernő Jogi
Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport elnökét és tudományos titkárát.