Category Archives: Programok

“Tudományról határok nélkül” konferencia

A PTE Kultúratudományi és Pedagógusképző Karának a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó konferenciája a „Határtalan tudomány” elméleti és gyakorlati megközelítéseit kívánja felmutatni a tudósgenerációk olvasatában.
A plenáris program a tudományterületek határtalanságának kérdését a tudományterületek kiváló képviselői közreműködésével járja körül, amelyet kiegészít a kar tudományos évkönyvének bemutatása.
A konferencia lehetőséget nyújt a kari kutatócsoportok „határokon átnyúló” kutatási eredményeinek szélesebb körben történő megismertetésére is.

Időpont: 2018. november 7. (szerda) 8.30-12.00

Helyszín: PTE KPVK, 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. fsz. 42. sz. előadó

A konferencia programja:

8.30     Köszöntő
Prof. Dr. habil Szécsi Gábor CSc. dékán
Fehérvári Tamás elnök, Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Ács Rezső polgármester, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közreműködik: a PTE KPVK Egyetemi Kultúráért-díjas Tehetséges Hallgatók Zenekara (művészeti vezető: Tancz Tünde oktató)

8.45     Előadások

8.45     A PTE Tudományos és innovációs stratégiája a határtalan tudomány jegyében
Prof. Dr. Gábriel Róbert általános, tudományos és innovációs rektorhelyettesi feladatokkal megbízott egyetemi tanár

9.10     Határtalan tudomány az információ korában
Prof. Dr. habil Szécsi Gábor CSc. dékán

9.35     A tudományközi kutatások új modellje: a jogi kultúrtörténet, a jogi néprajz új eredményei
Prof. Dr. habil Nagy Janka Teodóra PhD tudományos és innovációs dékánhelyettes

10.00   Könyvbemutató

A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 2018. évi tudományos közleményei

Jubileumi évkönyv – KPVK 40 ACTA SZEKSZARDIENSIUM (Publicationes Scientificae Universitatis Quinqueecclesiensis XIX.)
Prof. Dr. Horváth Béla DSc. egyetemi tanár, MTA doktora, professor emeritus

Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár könyvsorozat 1-8 kötetei
Dr. Bognár Szabina PhD egyetemi adjunktus

10.20–10.30 Szünet

10.30   A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar kutatócsoportjainak bemutatkozása

Gyermekirodalom és gyermekkönyv-kultúra Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Prof. Dr. Horváth Béla DSc. egyetemi tanár, MTA doktora, professor emeritus
Gyermekkultúra Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Dr. habil Bús Imre PhD tanszékvezető, általános és oktatási dékánhelyettes
Tipikus és atipikus gyermeknyelv-fejlődési Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Dr. Györkő Enikő PhD egyetemi adjunktus
Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Prof. Dr. habil Nagy Janka Teodóra PhD tanszékvezető, tudományos és innovációs dékánhelyettes
Terület- és Településfejlesztési Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Dr. habil Szemethy László Róbert PhD intézetigazgató, egyetemi docens
Munkatudományi (és foglalkozás-egészségügyi) Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Dr. habil Nemeskéri Zsolt mb. intézetigazgató, egyetemi docens

MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

Könyvbemutató és szakmai program az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport, a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomtudományi Szakosztálya és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke közös szervezésében került sor a Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár könyvsorozat köteteinek bemutatójára és a Kutatócsoport tagjai által 2013–2018 között OTKA-támogatással megvalósuló kutatások eredményeinek ismertetésére 2018. szeptember 26-án 13.30 órakor Budapesten az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

A 2011-ben Szekszárdon megalakult kutatócsoport tagjai jogtörténészek, a jogtudomány képviselői és gyakorló jogászok, történészek, néprajzosok, szociológusok és antropológusok, akiknek változatos tematikájú, a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz kutatási területéhez kapcsolódó írásait és az elmúlt évek OTKA-projekt keretei között megvalósuló kutatási eredményeit tartalmazza a nyolc kötet több mint kétezer oldala.

Meghívó könyvbemutatóra – 2018.09.26. szerda 13.30 ELTE ÁJK

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport, a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomtudományi Szakosztálya és

az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 

tisztelettel meghívja

a JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI, JOGI NÉPRAJZI KISKÖNYVTÁR könyvsorozat köteteinek bemutatójára és a Kutatócsoport tagjai által 2013–2018 között OTKA-támogatással megvalósuló kutatások eredményeinek ismertetésére

Időpont: 2018. szeptember 26.  (szerda) 13.30 óra

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kari Tanácsterem (Budapest, Egyetem tér 1-3.)

Program:

13.30: Köszöntő (Stipta István, az MTA IX. Osztály Jogtörténeti Albizottságának elnöke)

13.40: A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Mezey Barna, a Kutatócsoport társelnöke)

13.50: A Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár sorozat (Nagy Janka Teodóra sorozatszerkesztő, a Kutatócsoport elnöke)

14.00: A Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár köteteinek bemutatása

  1. kötet Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére (Tárkány Szücs Ernő Emléknap és Konferencia, Szekszárd, 2011. október 5.), PTE IGYK, Szekszárd, 2014. (Bemutatja: Bognár Szabina, a Kutatócsoport titkára)
  2. kötet: Szokásjog és jogszokás I-II. (Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi tanulmányok) (Tárkány Szücs Ernő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdisziplináris konferencia, Szekszárd, 2014. október 2-3.), PTE KPVK, Szekszárd, 2016. (Bemutatja: Mezey Barna)
  3. kötet: Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság (A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában 1682-1876). PTE KPVK, Szekszárd, 2017. (Bemutatja: Bánkiné Molnár Erzsébet)
  4. kötet: Kultúra- és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet metszetében. (A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpóziumának előadásai, Pécs, 2018. augusztus 24.), PTE KPVK, Szekszárd, 2018. (Bemutatja: Bárth János)
  5. kötet: Homoki-Nagy Mária: “Az általam megkért hiteles tanúk előtt következő végső rendelésemet tészem..” Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mezővárosában. PTE KPVK, Szekszárd, 2018. (Bemutatja: Homoki-Nagy Mária)
  6. kötet: Nagy Janka Teodóra: A magyar jogi népéletkutatás (1939-1948) története és forrásai. PTE KPVK, Szekszárd, 2018. (Bemutatja: Nagy Janka Teodóra)
  7. kötet: A jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz új forrásai I-II. (Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferencia Szekszárd, 2017. szeptember 28–29.) PTE KPVK, Szekszárd, 2018. (Bemutatja: Homoki-Nagy Mária)
  8. kötet: A jogtörténet új forrásai („A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár” K 109191 számú OTKA kutatás zárókiadványa). PTE KPVK, Szekszárd, 2018. (Bemutatja: Nagy Janka Teodóra kutatásvezető)

Korreferátumok, hozzászólások

A programon a szervezők minden kedves érdeklődőt szívesen várnak!

Gelencsér József: Székesfehérvár áldásos árnyékában. Könyvbemutató

Tisztelt Kutatócsoport Tagok, Tisztelt Érdeklődők!

Szeretnénk felhívni figyelmét tagtársunk, Dr. Gelencsér József Székesfehérvár áldásos árnyékában. Sárkeresztes népi jogléte 1867-1959 című könyvének bemutatójára.

A könyvet Dr. S. Lackovits Emőke néprajzkutató és Dr. Kiss László jogász professzor mutatja be Székesfehérváron az Országzászló téri épületben 2018. június 28-án, csütörtökön 17:00 órakor.

Bevezető és köszöntő gondolatait elmondja Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere.

A rendezvény ideje alatt a bemutatott könyv kedvezményes áron megvásárolható, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport kötetbemutatón megjelenő tagjainak a szerző ajándékpéldányt biztosít a 680 oldal terjedelmű kötetből.

meghívó_sárkeresztes_szerk

 

Konferencia-beszámoló

A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET ÚJ FORRÁSAI

JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Szekszárd, 2017. szeptember 28–29.

„A jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai” címmel rendeztek jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferenciát Szekszárdon 2017. szeptember 28–29-én. A 2011-ben megalakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjai és a meghívott előadók 2011 és 2014 után immár harmadszor találkoztak Tolna megye székhelyén.

A két napos konferencia a Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileumi programsorozatához kapcsolódva a TSZE Kutatócsoport és az OTKA-kutatócsoport szervezésében – az MTA IX. Osztályának Jogtörténeti Albizottsága, az MTA I. Osztályának Néprajztudományi Bizottsága, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, a SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék, a PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány partnerségével – valósult meg a PTE szekszárdi, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán. A konferencián előadást tartó egyetemi oktatókat, tudományos intézeti kutatókat, a közgyűjtemények munkatársait és a megjelent érdeklődőket Dr. Berke Gyula, a PTE oktatási rektorhelyettese és Dr. Haag Éva, Szekszárd alpolgármestere köszöntötte.

A szakmai találkozás, vélemény- és tapasztalatcsere lehetőségét kínáló program „A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár / New sources of legal history research: Digital Database of Folk Law (DDFL)” témában megvalósult OTKA-kutatás (109191 K) záró konferenciája is volt. A plenáris ülésen az OTKA-kutatás eredményeiről szólva Homoki-Nagy Mária A levéltári források jelentősége a magánjogtörténeti kutatásokban (A dél-alföldi mezővárosok 18–19. századi jogéletének feltárására tett kísérletek) című előadásában összegezte az elmúlt négy éves kutatás tapasztalatait. A gazdag forrásanyagból választott öröklésjogi példák alapján felhívta a figyelmet a levéltári források szerepére a jogtörténeti kutatásokban. Kajtár István Áttekintő értékelés a jogi kultúrtörténet forrásairól, módszertani és elméleti kérdéseiről előadása egyszerre volt eredményösszegzés és az új kutatási feladatok megfogalmazása. Bánkiné Molnár Erzsébet A Jászkun kerület jogi néprajza: történelemszemlélet, kutatási módszer, forráselemzés előadásában egy privilegizált közösség több évtizedes kutatása során kialakult forrásfeltárás, -kutatás és elemzés eredményeit, ezeknek a jászkunsági népi jogélet vizsgálata során történő alkalmazásának tapasztalatait osztotta meg. Az interdiszciplinaritás szellemiségét történeti-szociológiai szempontokkal gazdagítva Bognár Szabina a kérdőívek nagyívű áttekintését vállalta a nemzetközi és a hazai jogi néprajzban Gyakorlati szintézis – a népi jogéletkutatás témái, módszerei Tagányi Károlytól Tárkány Szücs Ernőig címmel megtartott előadásában. A plenáris ülés és a kutatócsoport beszámolóját zárva az OTKA-Kutatócsoport vezetője, Dr. Nagy Janka Teodóra egy rövid TSZE Kutatócsoport- és OTKA-kutatócsoport történetet követően A jogi népéletkutatás (1939–1948) nemzetközi előzményei, elméleti és módszertani kérdései, eredményei a hazai interdiszciplináris tudományfejlődésben címmel elsősorban a forrásfeltárás, elemzés és értelmezés kérdéseit emelte ki a jogi népéletkutatás (1939–1948) forrásai kapcsán.

A konferencia első szekciójában Varga Csaba egy jogfilozófiai kérdésfelvetés mentén a jogi népszokáskutatás lehetséges többlet-üzenetéről, Gelencsér József az ügyvédek népi megítéléséről beszélt. A jogtörténeti, jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi forrásokat fókuszba helyező előadások sorában Herger Csabáné a Baranya megyei polgári jogszolgáltatási iratanyag (1848–1918) szerepéről szólt a házassági vagyonjog hazai fejlődéstörténetében. J. Újváry Zsuzsanna a kassai statutumokat vizsgálta abból a szempontból, hogy miként határozták meg, szabályozták a város polgárainak mindennapjait. Őrsi Julianna az íratlan szabályokra is kiterjesztve a kört ugyanezt mutatta be a jászkunsági közösségek életében. Bárth János rendkívül gazdag forrásismeretének újabb bizonyítékát adva a bácskai paptartó szerződések tanúságait osztotta meg a hallgatósággal, míg Kothencz Kelemen ugyancsak bácskai plébániai iratok házassági bejegyzései alapján a különleges élethelyzetekhez kapcsolódó rendhagyó szabályozási gyakorlatra hívta fel a figyelmet.

A büntetőjog területéhez kapcsolódó jogi kultúrtörténeti előadások között Mezey Barna a nyugat-dunántúli tömlöcgyakorlatról szólt a 19. század eleji források tükrében, Lanczendorfer Zsuzsanna A bölénymaggal megétetett legény kisalföldi ballada izgalmas tényfeltárási kutatásának eredményeit osztotta meg, Kováts István pedig a 14–18. századi vesztőhelykutatás történeti, régészeti és topográfiai forrásaival ismertette meg a konferencia résztvevőit.

Frey Dóra a dél-dunántúli németek példáján keresztül vizsgálta az identitás, a nyelvhasználat és az állam kapcsolatát, Falus Orsolya és Yusuf Çetin, a török Ağrı İbrahim Çeçen egyetem professzora pedig a Szadaka kövekről szóló előadásban új kutatási témákra, irányokra hívta fel a figyelmet.

A konferencia záró szekciója börzéje volt a legkülönbözőbb típusú forrásoknak: Petercsák Tivadar a fertálymesteri naplóknak a népi önkormányzatiság vizsgálatában betöltött szerepéről, Horváth József az 1848 előtti Győr megyei falusi árvairatok jogtörténeti forrásértékéről, Völgyesi Levente az egyházi levéltári gyűjtemények jogi néprajzi forráslehetőségeiről beszélt. A kutatók számára fontos információt nyújthat Tárkány Szücs Ernő – a kutatócsoport névadója, a magyar jogi néprajz kiemelkedő képviselője – a hódmezővásárhelyi levéltárban megtalálható írásos hagyatékának megismerése is.

Szádeczky-Kardoss Irma a szimbolika jogtörténeti forrás szerepét, Szabó Ernő pedig egy Tolna megyei reformkori helytörténeti forrás római hadtörténeti vonatkozásait ismertette.

Az előadásokat követő szakmai hozzászólások, viták műhelykonferenciává avatták a jogtörténész, történész, néprajzos és szociológus szakemberek részvételével megvalósuló interdiszciplináris konferenciát, amelynek első napját könyvbemutató zárta. Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682–1876) – a Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 3. köteteként megjelent könyvét Homoki-Nagy Mária mutatta be, Bognár Szabina – az OTKA-kutatás támogatását is magáénak tudható – a Magyar Néprajzi Társaság által megjelentetett A népi jogélet kutatása Magyarországon kötetét pedig Gelencsér József ismertette.

Mezey Barna és Nagy Janka Teodóra, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport vezetőjeként a konferenciát zárva az interdiszciplinaritás megtermékenyítő hatását emelte ki mind a jogtudomány, történettudomány, néprajztudomány és szociológia „közös mesgyéjén” elhelyezhető kutatási terület, a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz, mind pedig a kutatócsoport az elmúlt hat esztendőben elért eredményei szempontjából.

Konferenciánk képei

Konferencia beszámoló: Néprajzi Hírek 2017/3