Digital Database of Folk Law (DDFL)

OTKA azonosító / OTKA Identifier: NKFIH FK_19 132220. sz. pályázat
 
A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár (DDFL)
New sources of legal history research: Digital Database of Folk Law (DDFL)

 
OTKA azonosító / OTKA Identifier: 109191 K

Időtartam / Duration: 2013-10-01 – 2017-09-30

Kulcsszavak / Keywords: legal history, legal cultural history and legal ethnography in Europe und in Hungary, Legal Custom, Folk Law, source of research and publication,digital database,

Vezető kutató / Principal investigator: Dr. Nagy Janka Teodóra

Kutatócsoport / Research Team: Dr. Nagy Janka Teodóra, Dr. Kajtár István; Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet; Dr. Homoki Nagy Mária; Dr. Bognár Szabina

Telefon / Phone: +36(30)520-2821
Email: janka@kpvk.pte.hu
Intézmény / Institution: University of Pécs, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development

Napjainkban a jogtörténet számára is új kihívást jelent a tudományos kutatások területén tapasztalható általános jelenség: a tudományközi kutatások erősödése. Az interdiszciplináris kutatások megtermékenyítő hatása jól érzékelhető e tudományágban is a jogi kultúrtörténet, jogi néprajz iránti érdeklődés megerősödésén, a terület eredményeinek artikulálódási folyamatában az elmúlt évtizedben nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt. A jogtudomány, néprajz, történettudomány, szociológia és antropológia határterületén elhelyezhető jogi kultúrtörténet, jogi néprajz interdiszciplinaritása a jogtörténet, a jogtudomány számára fontos eredményeket kínál, hiszen új forrásokra hívja fel a figyelmet.

A pályázat négy éve alatt fontos célként tételeződik, hogy a Tárkány Szűcs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport – a pályázat keretei között megvalósítandó kutatási eredmények és tudományos teljesítmények alapján – a hazai tudományos élet ismert részévé váljon, hátteret nyújtson a témában folyó alapkutatásokhoz. A projekt célkitűzései is ennek megfelelően kerültek meghatározásra: új forráscsoporttal gazdagítani a jogtörténeti kutatásokat, a szinergia jegyében kiszélesíteni ezek horizontját a jogi kultúrtörténeti és a jogi néprajzi kutatási eredményekkel. Cél továbbá a forráskutatások eredményeinek egy szakmai előkészítő, feldolgozó munkát követően szélesebb körben hozzáférhetővé tétele: egy modellértékű Digitális Adattár kialakítása. A közös kutatás célja továbbá több tematikus kismonográfia, kutatásmódszertani szakanyag, valamint egy interdiszciplináris monográfia megjelentetése a kutatócsoport szakmai fórummá váló honlapjának működtetése mellett.