Tagányi-hagyaték

NKFI

A Tagányi-hagyaték feltárását végző kutatócsoportunk – a teljes Tagányi-hagyaték online adatbázisának végleges kiépítéséig egyelőre ideiglenes formában – elérhetővé tette Tagányi publikált örökségét:

https://1drv.ms/u/s!Ah8pAlAq6_U4hOM-qR_RCztAMFP27g?e=haTkgOAz ikonra kattintva a megjelenés éve szerint rendezve találjuk a digitalizált publikációkat (a Nyitramegyei Közlönyben megjelent tárcák kivételével), amelyek kereshető pdf formátumban letölthetők.

A kutatócsoport munkáját biztosító NKFI pályázat címe:

Tagányi Károly (1856–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége

Futamideje: 2019.12.01 – 2023.11.30.

Azonosítója: NKFI FK 132220

Az FK 132220 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a FK_19 pályázati program finanszírozásában valósult meg.

A projekt keretében publikált közlemények:

2019. 12. 01. – 2020. 11. 30.

Tanulmányok:

  1. Domokos Mariann: A magyar Grimm-mesehagyomány. A Grimm-mesék megjelenése a magyar irodalomban és folklórban. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27 (2019) 195–224.
  2. Nagy Janka Teodóra: A törvény fogalom használata és közelítései Nagy Olga A törvény szorításában című monográfiájában – kolozsvári adatok a magyar jogi néprajz kutatástörténetéhez. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27 (2019) 319–330.
  3. Nagy Janka Teodóra: A „falu szájától” a „pacalvetésig” A közvélemény-büntetések helye és szerepe a hagyományos közösségekben. In: Paluga, Lukáš – Répásová, Katarína (eds.): IX. Colloquia Comaromiensia Historicorum Archivariorumque MMXIX. Spravodlivosť pre všetkých … Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 25. a 26. september 2019, Komárno = Igazságot mindenkinek … Tanulmánykötet egy azonos nevű szakmai szimpóziumon el. Štátny archív v Nitre Pracovisko Archív Komárno, Bratislava–Komárno, 2020. 16–27.
  4. Bognár Szabina: Szemelvények Tagányi Károly (1858–1924) jogszokásgyűjtő programjának büntetőjogi fejezeteiből. In: Paluga, Lukáš – Répásová, Katarína (eds.): IX. Colloquia Comaromiensia Historicorum Archivariorumque MMXIX. Spravodlivosť pre všetkých … Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 25. a 26. september 2019, Komárno = Igazságot mindenkinek … Tanulmánykötet egy azonos nevű szakmai szimpóziumon elhangzott előadásokból 2019. szeptember 25-án és 26-én. Štátny archív v Nitre Pracovisko Archív Komárno, Bratislava–Komárno, 2020. 28–39.
  5. Bognár Szabina: A „legősibb formák”. Tagányi Károly (1858-1924) földközösséggel és jogszokásgyűjtéssel kapcsolatos kutatásai. In: Ferenczné Szőcs, Éva – Gazda, József (eds.): Kőrösi Csoma Sándor – a magyarság rétegei. Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, 2020. 121–138.
  6. Domokos Mariann: Grimm-mesék 19. századi magyar ponyvákon. Ismertetés egy készülő forráskiadványról. Ethno-lore: A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve 37 (2020) 371–410.

Absztraktok:

  1. Bognár Szabina: Tagányi Károly (1856–1924) székelységgel kapcsolatos kutatásai, A Kőrösi Csoma Sándor Egyesület weboldala, 2020
  2. Nagy Janka Teodóra: A magyarországi jászok korai történetének “jogi régiségei” a Kaukázusban: az oszét nagycsaládról, A Kőrösi Csoma Sándor Egyesület weboldala, 2020

2020. 12. 01. – 2021. 11. 30.

Tanulmányok:

  1. Nagy Janka Teodóra: Jogi néprajzi adatok a Jászkunság 17–18. századi migrációtörténetéhez: a jászsági típusú különélő nagycsalád. In: Barna Gábor (ed.): Jászkunsági és kunszentmártoni tanulmányok: A XI. Jászkunság kutatása című konferencia előadásai. (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok 19). Kunszentmárton Város Önkormányzata, Kunszentmárton, 2020. 62–71.
  2. Bognár Szabina: Zur Geschichte der volksrechtlichen Forschungen in Ungarn. Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie 36 (2021) 193–234.